Modlitewne Jerycho

Ale siódmego dnia obejdźcie miasto siedem razy. Potem zatrąbcie na rogach, a lud niech zacznie z całej siły krzyczeć. Wtedy mury Jerycha się rozpadną!
Zostaliśmy poproszeni o prowadzenia czuwania w ramach JERYCHA Modlitewnego przez Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia
MIEJSCE: Sankt. Miłosierdzia Bożego, część dolna
CZAS: 07.12., 20:00-22:00,
Wasz –
x. Michał
 

Post Author: Michał Stobierski