Słowo ks. Stanisława Mieszczaka, p.o. Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło – Życie

W dniu 15 marca 2018 roku została przyjęta przez Metropolitę Krakowskiego Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego rezygnacja Ks. Michała Leśniaka z posługi Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie.

W związku z tym, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej” (§11, 3), z dniem 23 marca 2018 roku zostałem wyznaczony do pełnienia obowiązków Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie i zwołania oraz przygotowania Kongregacji wyborczej przed upływem trzech miesięcy. Ponieważ zaistniała sytuacja nadzwyczajna i nie można zastosować wyznaczonych norm czasowych, w oparciu o przepisy Statutu (§11, 3) zwołuję zatem na dzień 12 maja 2018 roku Diecezjalną Kongregację Diakonii dla dokonania wyboru trzech kandydatów na Moderatora Diecezjalnego.

Zgodnie z Regulaminem wyborów Kandydatów na Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej z dnia 5 marca 2011 roku (§2), przypominam co następuje:

  1. Kandydatów na Moderatora Diecezjalnego ma prawo zgłosić każdy członek Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej”.
  2. Kandydaci na Moderatora Diecezjalnego są zgłaszani z listy kapłanów będących członkami Stowarzyszenia.
  3. Kandydatów zgłasza się do Diecezjalnej Diakonii Jedności – nie później niż na dwa miesiące przed wyznaczonym terminem wyboru. Dokonać zgłoszenia można po uzyskaniu zgody kandydata.

 

Ze względu na konieczność normalnego funkcjonowania Diakonii Diecezjalnej wobec zbliżających się rekolekcji wakacyjnych i innych ważnych wydarzeń dla Ruchu i dla Archidiecezji trudno będzie zachować termin zgłaszania kandydatów „nie później niż na dwa miesiące przed wyznaczonym terminem wyboru”. Proponuję, by w zaistniałej sytuacji końcowym terminem zgłaszania kandydatów był dzień 30 kwietnia br. Kandydatów należy zgłosić pisemnie. Zgodnie ze Statutem (§13, 1) uczestnikami Diecezjalnej Kongregacji Diakonii są członkowie Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej”.

Całą wspólnotę Ruchu Światło-Życie zachęcam do gorącej modlitwy w intencji Kongregacji i dobrego wyboru kandydatów na Moderatora Diecezjalnego.

Wszystkim życzę głębokich przeżyć paschalnych.

 

ks. Stanisław Mieszczak SCJ
p.o. Moderatora Diecezjalnego

 

Plik do pobrania: Zwołanie Kongregacji

Post Author: Justyna Zygmunt