Diakonia Formacji Diakonii

Diecezjalna Diakonia Formacji Diakonii

Moderator:
ks. Michał Leśniak
608 206 746
e-mail: michalpat@poczta.fm

Animator odpowiedzialny:
Dominika Matuszyk
609 490 929
e-mail: dominika.matuszyk@gmail.com

 

Musimy pojąć swoje życie jako diakonię, jako służbę dla budowania wspólnoty Kościoła. Ostatecznie nasze życie dopiero wtedy będzie miało pełny sens i pełną wartość, kiedy zrozumiemy, że ono musi stać się diakonią, służbą, dla wypełnienia odwiecznego planu Ojca, dla budowania od wieków przez Boga zamierzonej wspólnoty ludzi z Bogiem i między sobą. To jedyna sprawa, dla której warto żyć – i której trzeba służyć! Każdy z nas od chwili chrztu świętego przeznaczony jest również do diakonii. Wszczepienie w Chrystusa przez chrzest jest wszczepieniem w Jego postawy,
a istotną Jego postawą jest postawa służby wobec Ojca i wobec wspólnoty ludu Bożego. Dlatego z powołania chrztu świętego wyrasta powołanie do diakonii. (…) Takie jest radosne powołanie każdego z nas.
ks. Franciszek Blachnicki

Geneza
Powołanie do służby wynika ze źródła, którym jest sakrament chrztu świętego. Dla tych, którzy swoje miejsce w Kościele, swoją drogę do Nieba rozpoznali w Ruchu Światło-Życie, wyraża się ono w podejmowaniu posługi dla braci, aby posiadać siebie w dawaniu siebie. Zatem wyrazem odpowiedzi na dar chrztu świętego jest podjęcie diakonii.
Wiele osób kończących formację podstawową w Ruchu posługuje już w różnych diakoniach specjalistycznych, tak w parafii, jak i w diecezji. Są natomiast pewnie i tacy, którzy jeszcze poszukują dla siebie miejsca, w którym chcieliby posługiwać. Każdy z nas dobrze wie, że aby owocnie służyć innym, przekazywać im to, co sami kiedyś odkryliśmy – potrzebujemy stałej formacji. Sami potrzebujemy napełniać się, aby potem innych napełniać. Wyrazem takiej ciągłej formacji są zapewne: własna formacja duchowo-teologiczna, spotkania formacyjne diakonii parafialnych czy diecezjalnych, uczestniczenie w Oazach Modlitwy czy specjalistycznych Oazach Rekolekcyjnych oraz innych rekolekcjach.
Jest jednak jeszcze kolejna sprawa. Potrzeba tych osób, które zaangażują się w pomoc w formowaniu tych, którzy mają formować innych. Potrzeba takich animatorów, którzy będą pomagać innym animatorom, aby ich działania apostolskie przynosiły jeszcze większy owoc.
Geneza Diakonii Formacji Diakonii w Archidiecezji Krakowskiej
W tym właśnie celu, decyzją ks. kard. Stanisława Dziwisza oraz moderatora diecezjalnego ks. Jerzego Serwina została powołana do życia Diecezjalna Diakonia Formacji Diakonii. Na mocy dokumentu z 5 lipca 2009 roku moderatorem Diakonii został ks. Michał Leśniak.
Jest to również odpowiedź na potrzebę takiej Diakonii, nie tylko na szczeblu centralnym. Ideałem jest to, aby w każdej diecezji działała właśnie taka Diakonia.
Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych! Niech nie braknie nam zapału, aby odpowiadać na wielką łaskę chrztu świętego.