Diakonia Formacji Diakonii

Moderator:
ks. Jacek Bernacik
698 062 742
e-mail: bernacik.jacek@gmail.com 

Animator odpowiedzialny:
Bartłomiej Strzeboński
692 632 377
e-mail: strzebon@outlook.com

Spotkania Diakonii odbywają się raz w miesiącu w salce przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Jeśli jesteś animatorem i pragniesz służyć, formując siebie i towarzysząc innym we wzrastaniu w osobistej więzi z Chrystusem, przyjdź i działaj! W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z księdzem Moderatorem lub animatorem odpowiedzialnym Diakonii.

Terminy spotkań w roku formacyjnym 2023/2024:

11.09.23, 18:30
09.10.23, 18:30
13.11.23, 18:30
11.12.23, 18:30
08.01.24, 18:30
11.03.24, 18:30
08.04.24, 18:30
13.05.24, 18:30
10.06.24, 18:30

 Musimy pojąć swoje życie jako diakonię, jako służbę dla budowania wspólnoty Kościoła. Ostatecznie nasze życie dopiero wtedy będzie miało pełny sens i pełną wartość, kiedy zrozumiemy, że ono musi stać się diakonią, służbą, dla wypełnienia odwiecznego planu Ojca, dla budowania od wieków przez Boga zamierzonej wspólnoty ludzi z Bogiem i między sobą. To jedyna sprawa, dla której warto żyć – i której trzeba służyć! Każdy z nas od chwili chrztu świętego przeznaczony jest również do diakonii. Wszczepienie w Chrystusa przez chrzest jest wszczepieniem w Jego postawy, a istotną Jego postawą jest postawa służby wobec Ojca i wobec wspólnoty ludu Bożego. Dlatego z powołania chrztu świętego wyrasta powołanie do diakonii. (…) Takie jest radosne powołanie każdego z nas. 

Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Geneza
Powołanie do służby wynika ze źródła, którym jest sakrament chrztu świętego. Dla tych, którzy swoje miejsce w Kościele rozpoznali w Ruchu Światło-Życie, wyraża się ono w podjęciu diakonii – posługi dla braci, aby posiadać siebie w dawaniu siebie. 

Osoby kończące formację podstawową w Ruchu angażują się w posługę w diakoniach, przede wszystkim w parafii, a także w diecezji. Aby owocnie służyć innym, przekazywać im to, czym sami żyjemy, potrzebujemy stałej formacji. Każdy członek diakonii powinien mieć swoją grupę formacyjną, w której odbywa swoją osobistą formację – ponieważ wzrastanie w osobistej więzi wiary, nadziei i miłości z Chrystusem Sługą jest absolutnym fundamentem wszelkiego owocnego działania. (Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie) 

Potrzeba więc osób, które zaangażują się w pomoc w formowaniu tych, którzy mają formować innych. Potrzeba takich animatorów, którzy będą pomagać innym animatorom, aby ich działania apostolskie przynosiły jeszcze większy owoc. 

W tym właśnie celu, w 2009 roku, decyzją ks. kard. Stanisława Dziwisza oraz moderatora diecezjalnego ks. Jerzego Serwina została powołana do życia Diecezjalna Diakonia Formacji Diakonii. Pierwszym moderatorem Diakonii został ks. Michał Leśniak, który przewodził jej przez następnych dziewięć lat. Od sierpnia 2018 r. posługę moderatora pełni ks. Jacek Bernacik. 

Formacja

Formacja specjalistyczna członków Diakonii w kolejnych latach opierała się na czerpaniu ze słów, które skierował do Ruchu jego założyciel, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Rozważaliśmy dziesięć Wielkich Charyzmatów Ruchu zapisanych w Liście z Boliwii oraz teksty zawarte w książce pt. „Została nam powierzona Ewangelia”. Diakonia formowała się w oparciu o podręcznik do Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Ruchu Światło-Życie oraz „Kto ma uszy do słuchania…” ks. Franciszka Blachnickiego. Później członkowie Diakonii sięgnęli do „Dekalogu wolnego człowieka. Ksiądz Franciszek Blachnicki” autorstwa ks. Andrzeja Muszali, by znów powrócić do tekstów Ojca. I tak, diakonia zachowywała łączność z całym Ruchem i hasłem roku OŻK i formowała się czytając zbiór artykułów, rozważań, referatów i przemówień ojca Franciszka pt. „Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”. Kolejno, diakonia korzystała z materiałów do formacji permanentnej zaproponowanych przez centralną diakonię formacji diakonii. W roku formacyjnym 2023/2024 diakonia podejmuje rozważania nad „Patologią duchowości” autorstwa ks. Krzysztofa Grzywocza.

Posługa 

Posługa Diakonii Formacji Diakonii nakierowana jest na dwa główne cele: właściwe przygotowanie kandydatów na animatorów oraz na pomoc w formacji osobistej animatorów już pobłogosławionych. Realizacji pierwszego z celów służą następujące działania: 

  • prowadzenie Diecezjalnej Szkoły Animatora (więcej tu: www.dsa.diakonie.krakow.pl), 
  • przygotowanie i prowadzenie Oaz Modlitwy dla kandydatów na animatorów, 
  • przygotowanie i posługa podczas KODA, 
  • uczestnictwo w Oazie Rekolekcyjnej Animatorów-Kandydatów (ORAK)  

Pomoc w formacji osobistej animatorów wyraża się między innymi w: 

  • prowadzeniu Oazy Rekolekcyjnej Diakonii (ORD), 
  • przygotowaniu i prowadzeniu Oaz Modlitwy dla Animatorów, 
  • redagowaniu pomocy formacyjnych dla animatorów. 

.