Ewangeliczna Rewizja Życia

Metoda prowadzenia spotkania, składająca się z trzech: widzieć, osądzić, działać. W części widzieć grupa omawia temat będący przedmiotem spotkania, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, poglądami. W części osądzić sięga do tekstów – biblijnych, nauki Kościoła albo do publikacji i w ich świetle ocenia problem poruszany na spotkaniu. Część działać ma prowadzić do podjęcia konkretnych decyzji, mających na celu wcielania w życie zasad płynących z Ewangelii.

Jest to metoda zdecydowanie antropologiczna na wstępie (bo wychodzi od konkretnych sytuacji życiowych), ale przeradza się w teologiczną w połowie (bo sytuacje te poddaje ocenie Słowa Bożego). Jest to jeden ze sposobów na prowadzenie spotkania na wszystkich stopniach, a zwłaszcza dla dzieci i osób na początku drogi duchowej – nawet przed właściwą ewangelizacją.