Diakonia Muzyczna

Diecezjalna Diakonia Muzyczna
Moderator:
ks. Mateusz Kozik
 518 840 315
Animator odpowiedzialny:
Jakub Jarecki

Geneza Diakonii Muzycznej w Archidiecezji Krakowskiej

Odkrycie powołania do posługi animatora muzycznego i posługi w scholi diecezjalnej zrodziło w sercach wielu osób gorące uczucie pobożnego oddania (św. Augustyn) swoich umiejętności, wiedzy i czasu. Dlatego też osoby te, oprócz spraw związanych z wykonywaniem muzyki w Kościele, zainteresowały się także zagadnieniami i problemami z zakresu tej właśnie posługi w poszczególnych parafiach i różnych środowiskach.

W roku 2003 osoby przyjmujące błogosławieństwo do posługi animatora muzycznego oraz starsi animatorzy okazali chęć zapoczątkowania działalności Diecezjalnej Diakonii Muzycznej i wraz z moderatorem Szkoły Animatora Muzycznego – ks. Janem Bierowcem – rozpoczęli przygotowania w tym kierunku.

Pierwszą próbą tego, czy uda się stworzyć Diecezjalną Diakonię Muzyczną i w jakiej formie będzie ona służyć, były rekolekcje KAMUZO w roku 2004. Po raz pierwszy na ten wyjazd wraz z księdzem moderatorem udali się animatorzy z Diecezjalnej Diakonii Muzycznej pełniąc posługę diakonii rekolekcyjnej. Tak Diecezjalna Diakonia Muzyczna wzięła odpowiedzialność za ogólną formację kandydatów na animatorów muzycznych w Szkole Animatora Muzycznego oraz za scholę diecezjalną Cantate Domino.

Od 2008 roku w moderowaniu zadań Diecezjalnej Diakonii Muzycznej pomaga także ks. Łukasz Michalczewski.

Inspiracje teologiczne

Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się ponad inne sztuki, przede wszystkim przez to, że śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii. (Konstytucja o liturgii Sacrosanctum Consilium 112)

Diecezjalna Diakonia Muzyczna pragnie kontynuować myśl Soboru Watykańskiego II, strzegąc tego skarbca nieocenionej wartości, co możliwe jest tylko przez ukazywanie i przekazywanie go innym w odpowiedniej formie.

Posługa

Diakonia muzyczna, w szerokim znaczeniu, to przede wszystkim służba Bogu i Kościołowi swoimi talentami muzycznymi – śpiewem i grą jako akompaniamentem w czasie liturgii. W tym sensie każdy zespół osób pełniących posługę muzyczną w danej parafii można określić jako „diakonię muzyczną”. Stąd posługa Diecezjalnej Diakonii Muzycznej Archidiecezji Krakowskiej jest często błędnie rozumiana i wymaga dokładniejszych wyjaśnień.

Niejedna osoba uważa, że Diecezjalna Diakonia Muzyczna to po prostu inna nazwa scholi diecezjalnej Cantate Domino, wytrwale uczestniczącej w każdym diecezjalnym Dniu Wspólnoty – a także przy innych okazjach, podtrzymując śpiew zgromadzenia liturgicznego. Oczywiście troska o śpiew i muzykę w liturgii jest tym spoiwem, które jednoczy członków Diecezjalnej Diakonii Muzycznej. Jednakże bezpośrednią odpowiedź na potrzeby Ruchu Światło-Życie w diecezji związane z posługą muzyczną (uroczystości diecezjalne, pielgrzymki Ruchu, Dni Wspólnoty itp.) oraz poza Ruchem (np. śpiew na liturgii w Dzień Świętości Życia, Mszy Świętej za maturzystów w Bazylice Mariackiej czy podczas Pielgrzymki Młodzieży Katechizowanej do Kalwarii Zebrzydowskiej) stanowi schola diecezjalna Cantate Domino, na której straży stoi Diecezjalna Diakonia Muzyczna. Nie każdy, kto posługuje w Scholi jest członkiem Diecezjalnej Diakonii Muzycznej – tak samo jak nie każdy członek Diecezjalnej Diakonii Muzycznej musi być członkiem scholi Cantate Domino.

Można więc powiedzieć, że o ile Cantate Domino posługuje w liturgii, o tyle Diecezjalna Diakonia Muzyczna służy scholi Cantate Domino. Posługa ta wyraża się w konkretnych działaniach: organizacji przesłuchań do scholi, organizowaniu sali prób, układaniu terminarza posług, ustalaniu kryteriów wiekowych członkostwa w scholi, ustalaniu zasad przyznawania oraz dokumentacja strojów i śpiewników, uzupełnianiu zasobów nutowych w śpiewnikach, komunikacji między Duszpasterstwem a Scholą, przekazywaniu informacji członkom Scholi oraz wielu innych sprawach, które na pozór mają mało wspólnego z typową posługą muzyczną, a w praktyce są niezbędne do sprawnej organizacji Scholi, gdy jej liczebność w poszczególnych latach waha się od 20 do nawet 50 osób.

Drugie podstawowe zadanie Diecezjalnej Diakonii Muzycznej związane jest z przygotowywaniem animatorów muzycznych do posługi w parafii oraz na wszelkiego rodzaju rekolekcjach oazowych. Tym samym Diecezjalna Diakonia Muzyczna dba o organizację dwuletniej Szkoły Animatora Muzycznego nie tylko prowadząc część przedmiotów, ale również: tworząc rozkład godzin poszczególnych zjazdów, układając siatkę przedmiotów i zestaw zagadnień, jakie każdy z tych przedmiotów powinien objąć, organizując wykładowców do poszczególnych zajęć, ustalając zasady obecności na Szkole, dbając o komunikację pomiędzy wykładowcami a uczestnikami Szkoły oraz pomiędzy członkami Szkoły itp. Podejmuje także posługę na dziesięciodniowych rekolekcjach KAMUZO w czasie ferii zimowych.

Opisane powyżej dwie „przestrzenie posług” to nie wszystko, czym zajmuje się Diecezjalna Diakonia Muzyczna. Do jej obowiązków należy także: posługa podczas Oazy Modlitwy, szukanie animatorów muzycznych na rekolekcje wakacyjne organizowane przez Ruch Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, współpraca z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin i Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej oraz pomoc przy prowadzeniu warsztatów muzycznych dla katechetów świeckich (Zakopane, Kraków). Od roku 2004, corocznie, wraz ze scholą Cantate Domino nagrywa także płytę CD zawierającą pieśni religijne i nawiązującą swoją zawartością do tematu roku. Ponadto Diecezjalna Diakonia Muzyczna opracowuje pomoce muzyczne – przygotowała między innymi tzw.Dodatek muzyczny do liturgii godzin, który służy jako pomoc dla moderatorów i animatorów w trosce o piękno we wspólnym wykonywaniu liturgii godzin.

Patrząc na mnogość działań, jakie podejmuje Diecezjalna Diakonia Muzyczna, nietrudno zauważyć, że ma ona w sobie coś z każdego rodzaju posługiwania, coś z każdej diakonii. Dlatego składa się ona nie tylko z pobłogosławionych animatorów muzycznych, ale znajdzie w niej miejsce każdy, kto dostrzega piękno muzyki w liturgii i pragnie samemu coraz bardziej je odkrywać oraz pomagać innym zgłębiać to piękno składając dar ze swoich umiejętności i wolnego czasu.

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. (Kol 3, 16)