ZASADY ZAPISÓW

ZASADY ZAPISÓW NA REKOLEKCJE WAKACYJNE
RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
W 2019 R.

ZASADY OGÓLNE:

 1. Na rekolekcje zapisujemy wyłącznie osoby akceptujące w całości zasady zapisów i uczestnictwa w rekolekcjach.

 1. Ze względu na realizowany w oazach program wychowawczy dostosowany do wieku, należy przestrzegać granic wieku osób zapisywanych na rekolekcje:

na I° ODB po III kl. szkoły podstawowej
na II° ODB po IV kl. szkoły podstawowej
na III° ODB po V kl. szkoły podstawowej
na I° OND po VI kl. szkoły podstawowej
na II° OND po VII kl. szkoły podstawowej
na III° OND po VIII kl. szkoły podstawowej
na I° ONŻ po III kl. gimnazjum i III° OND (osoby starsze bez III° OND, ale po przygotowaniu do I° ONŻ – min. „4 spotkania nad Ewangelią Łk”)
na II° ONŻ po I° ONŻ
na III° ONŻ po II° ONŻ
na OE po VII lub VIII kl. szkoły podstawowej
 1. Zapisy na rekolekcje przyjmowane są wyłącznie drogą internetową za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.krakow.oaza.pl/rekolekcje. Nie ma możliwości zgłoszenia się na rekolekcje uczestników i animatorów w siedzibie organizatora rekolekcji.

 1. Zgłaszający się na rekolekcje jako uczestnik może wybrać tylko jedne rekolekcje, w których chce uczestniczyć. Animator/kandydat kontynuujący swoją formację podstawową może wybrać jedne rekolekcje, na których chce posługiwać jako animator, i jedne, w których chce uczestniczyć jako uczestnik.

 1. O zapisie do danego ośrodka rekolekcyjnego decyduje kolejność zgłoszeń, a lista jest otwarta również dla osób spoza archidiecezji krakowskiej. Aktualną liczbę wolnych miejsc można sprawdzić na stronie www.krakow.oaza.pl/rekolekcje.

 1. W przypadku zbyt małej liczby osób zgłoszonych na dane rekolekcje lub z przyczyn losowych, organizator rekolekcji ma prawo odwołać te rekolekcje, jednocześnie proponując udział w innych rekolekcjach odpowiedniego stopnia w tym samym terminie.

 1. Koszt rekolekcji dla uczestników:

ODB, OND oraz I° ONŻ i II° ONŻ

750 zł

III° ONŻ (Rabka-Zdrój)

800 zł

OE (Oaza Ewangelizacji)

370 zł

W koszcie rekolekcji zawarte są już m.in. materiały rekolekcyjne, przejazdy w czasie rekolekcji, bilety wstępu itp. i nie trzeba będzie już nic dopłacać dodatkowo na rekolekcjach. Dojazd na rekolekcje i powrót z rekolekcji we własnym zakresie.

 1. Możliwość wycofania się z udziału w rekolekcjach wraz z pełnym zwrotem wpłaconych pieniędzy tylko do 26 maja br. Po tym terminie zwracamy jedynie połowę kosztów. Rezygnację należy zgłosić mailem na adres dor.krakow@gmail.com).

 1. Możliwość otrzymania faktury za „Udział w zorganizowanym wypoczynku” istnieje od 5 sierpnia 2019 r. – odbiór mailem (dokładne dane do faktury przesłać na adres dor.krakow@gmail.com) lub w siedzibie organizatora rekolekcji. Zamiast faktury można otrzymać zaświadczenie do zakładu pracy.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W REKOLEKCJACH:

 1. Uzyskaj ustną zgodę księdza z parafii (moderatora wspólnoty oazowej) oraz animatora grupy (jeśli w ciągu roku odbywała się formacja w parafii) na wyjazd na dane rekolekcje Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej.

 1. Wypełnij ankietę rekolekcyjną na stronie www.krakow.oaza.pl/rekolekcje. Ankietę będzie można wypełnić od 2 kwietnia br. od godz. 20.05 do dnia 18 maja br. do godz. 19.20. Koniecznie sprawdź czy są jeszcze wolne miejsca! Wypełnienie ankiety zostanie potwierdzone przesłaniem maila na adres kontaktowy podany w ankiecie.

 1. Sprawdź poprawność danych w załączonym do maila pliku PDF:

 • jeśli dane są poprawne, kliknij w link w otrzymanym mailu (spowoduje to otrzymanie kolejnego maila z informacją o powodzeniu zapisu na rekolekcje oraz dalszymi instrukcjami)
 • jeśli dane nie są poprawne, ponownie wypełnij ankietę.
 1. Dokonaj pełnej płatności za rekolekcje na konto organizatora rekolekcji w ciągu 7 dni kalendarzowych od potwierdzenia poprawności danych. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować usunięciem z listy rekolekcyjnej.

 1. Organizator rekolekcji zastrzega sobie prawo do ostatecznej weryfikacji zgłoszenia udziału w rekolekcjach, na każdym etapie procedury zapisu na rekolekcje.

 1. Gdyby w podanych w ankiecie danych zaszły jakieś zmiany, niezwłocznie poinformuj o nich drogą mailową na adres dor.krakow@gmail.com.

 1. Oczekuj na zatwierdzenie rekolekcji przez organizatora w dniu 29 lub 30 maja br. Wtedy na adres podany w ankiecie zostanie wysłany mail z informacjami dotyczącymi rekolekcji oraz kartą kwalifikacyjną i regulaminem uczestnictwa w rekolekcjach w pliku PDF.

 1. Wydrukuj kartę kwalifikacyjną i regulamin uczestnictwa i uzupełnij wymagane pola.
  Niezbędne jest także podpisanie karty i regulaminu przez:
 • osobę zgłaszającą się na rekolekcje,
 • rodziców/opiekunów prawnych (dotyczy osób niepełnoletnich),
 • księdza z parafii (moderatora wspólnoty oazowej),
 • animatora grupy (jeśli w ciągu roku odbywała się formacja w parafii).
 1. Osoby spoza diecezji krakowskiej (uczestnicy/animatorzy) powinny dodatkowo uzyskać na piśmie zgodę swojego moderatora diecezjalnego na wyjazd na rekolekcje organizowane przez Diakonię Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, jej skan przesłać na adres dor.krakow@gmail.com najpóźniej do dnia 21 maja br.

 1. Uzupełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną i regulamin uczestnictwa w rekolekcjach w formie papierowej należy niezwłocznie (do 7 dni od otrzymania ich w pliku PDF) dostarczyć do siedziby organizatora lub przesłać listem priorytetowym na jego adres. Niedopełnienie tego może skutkować usunięciem z listy rekolekcyjnej!

Organizator rekolekcji:

Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej

ul. Wiślna 12/6, 31-007 Kraków, tel. 12 628 82 30, 12 628 82 31

e-mail: dor.krakow@gmail.com

Biuro czynne: pon., śr., czw. 1000-1300, 1400-1600; wt. 1000-1300, 1400-1800; sob. 1000-1300

W czasie wakacji: pon.-czw. 1000-1300