Diakonia Misyjna

Moderator:
ks. Kazimierz Króżel
Animator odpowiedzialny:
Judyta Sowa
508 758 456
Członek Diakonii Misyjnej Centralnej
Piotr Stopa
Animatorka odpowiedzialna za formację
oraz przyjmowanie obcokrajowców w Polsce
Anna Regulska
Animatorka odpowiedzialna za marketing i skarbnik
Ewa Korbut
Misjonarz jest człowiekiem miłości: aby mógł głosić każdemu bratu, że jest kochany przez Boga i on sam może kochać, misjonarz musi dawać świadectwo miłości względem wszystkich, poświęcając życie dla bliźniego. Misjonarz jest bratem wszystkich, bo ma w sobie ducha Kościoła, jego otwartość i zainteresowanie dla wszystkich narodów i ludzi, zwłaszcza dla najmniejszych i najuboższych. W ten sposób przekracza granice i podziały rasowe, kastowe czy ideologiczne. Jest znakiem miłości Bożej w świecie, która nie wyklucza ani nie wyróżnia nikogo. 
 Jan Paweł II Redemtoris Missio
CEL
Idźcie i głoście, Czyńcie uczniów oraz Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów – to kolejne hasła roku, nad którymi pochylaliśmy się w Ruchu Światło-Życie w czasie pierwszych lat istnienia Diakoni Misyjnej. Dzięki nim nasz Ruch obudził w sobie znów świadomość, że Wielki Nakaz Misyjny Chrystusa jest naszym stałym zadaniem i wezwaniem, do którego realizowania i wypełniania powołana została właśnie diakonia misyjna.
WIZJA DIAKONII
• Bycie misjonarzami.
• Dzieła miłosierdzia i ewangelizacji.
• Ewangelizacja poza granicami kraju.
• Realizacja celów Ruchu poza Polską.
• Prowadzenie do dojrzałości chrześcijańskiej wierzących spoza naszego kraju.
• Nie tylko tworzenie struktur, ale również zaszczepienie, pokazanie metody Światło-Życie.
• Zakładanie Centrów Ewangelizacji Światło-Życie.
• Wysyłanie wolontariuszy (misje).
• Szerzenie świadomości misyjnej w Ruchu.
 METODY POSŁUGIWANIA
• Przekazanie tego co ewangeliczne, a nie tego co kulturowe, dostosowanie formacji do
miejscowej kultury.
• Tworzenie wspólnot na miejscu (diakonia stała).
• Świadectwa, spotkania w parafiach, slajdowiska, budzenie ducha misyjnego w Ruchu.
• Wysyłanie pełnych ekip ewangelizacyjnych – ksiądz + świeccy (sytuacja idealna).
• Krótkie doświadczenia misyjne w pełnych zespołach (diakonii).
FORMACJA
Comiesięczne spotkania Diakonii odbywają się w każdy 2 WTOREK miesiąca;
godzina 19.00;
miejsce: Franciszkańska 3 (piwnice Kurii).

ODROBINA HISTORII
Chociaż Diakonia Misyjna w Ruchu Światło – Życie jest najmłodsza i działa zaledwie kilka lat, to jesteśmy pewni, że była ona od zawsze w sercu ks. Franciszka Blachnickiego. Ponad 30 lat temu ks. Franciszek napisał w Liście z Boliwii takie słowa: „Ruch Światło-Życie ze swoim charyzmatem ewangelizacji i „Ewangelii wyzwolenia” ma do spełnienia w Boliwii oraz w innych krajach Ameryki Południowej wielką misję o kluczowym znaczeniu. W podjęciu tej misji leży przyszłość Ruchu!”. Diakonia Misyjna w Ruchu zrodziła się wraz z animatorkami i animatorami oazowymi, którzy zaczęli wyjeżdżać na posługi misyjne do różnych krajów i angażowali swoje wspólnoty do modlitwy i wsparcia. Najpierw Zambia, potem Kazachstan. Animatorzy byli za granicą kilka miesięcy, inni rok i dłużej. Zaczęło się od Warszawy, ale wraz z wyjazdem animatorów z innych diecezji zaczęły powstawać kolejne diakonie.
W wakacje 2007 roku biskup Janusz Kaleta z zachodniego Kazachstanu prosił oazowiczów o wolontariat misyjny w jego diecezji. Napisał nawet list do Ruchu Światło-Życie – ówczesny warszawsko-praski moderator diecezjalny odczytał go na Dniu Wspólnoty i na kanwie hasła roku „Idźcie i głoście” zaczął zachęcać do otwartości serca. Niemalże od razu zgłosiła się Kasia. Wtedy właściwie powstała diakonia misyjna.
22.01.2011 Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie powołał Centralną Diakonię Misyjną a tym samym wskazał, że jest to droga Ruchu. Odpowiedzialnym Centralnej Diakoni Misyjnej został Marcin Skłodowski z Diakoni Warszawskiej.
30.01.2016 Moderator Generalny mianował nowych odpowiedzialnych za CDMis, którymi zostali Ania i Przemek Wieczorek z Łodzi. Diakonia Misyjna w Krakowie to historia nierozerwalnie połączona z Kenią. W grudniu 2013 roku do Kenii wyjechała Iza, w lutym 2014 Judyta. Po kilkumiesięcznych misjach i pierwszych w Afryce rekolekcjach oazowych 1 st. ONŻ pozostał zapał, którego nie dało się już ugasić.
Od 2015 systematycznie organizujemy rekolekcje w Kenii i Tanzanii, do tej pory kilkukrotnie odbywały się rekolekcje 1, 2 st. ONŻ, rekolekcje ewangelizacyjne oraz tematyczne Namiot Spotkania.