Diakonia Misyjna

Moderator:
Ks. Grzegorz Bularz
530 706 040
grzbularz@gmail.com

Animator odpowiedzialny:
Paula Bartecka
503 580 107

Członek Centralnej Diakonii Misyjnej:
Piotr Stopa
piotrjanstopa@gmail.com

Animatorka odpowiedzialna za przygotowanie wyjazdów misyjnych oraz formację wyjeżdżających:
Judyta Sowa
508 758 456
judyta.sowa@gmail.com

Skarbnik:
Michał Sadowski

Misjonarz jest człowiekiem miłości: aby mógł głosić każdemu bratu, że jest kochany przez Boga i on sam może kochać, misjonarz musi dawać świadectwo miłości względem wszystkich, poświęcając życie dla bliźniego. Misjonarz jest bratem wszystkich, bo ma w sobie ducha Kościoła, jego otwartość i zainteresowanie dla wszystkich narodów i ludzi, zwłaszcza dla najmniejszych i najuboższych. W ten sposób przekracza granice i podziały rasowe, kastowe czy ideologiczne. Jest znakiem miłości Bożej w świecie, która nie wyklucza ani nie wyróżnia nikogo.

Jan Paweł II Redemtoris Missio

CEL

Idźcie i głoście, Czyńcie uczniów oraz Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów – to kolejne hasła roku, nad którymi pochylaliśmy się w Ruchu Światło-Życie w czasie pierwszych lat istnienia Diakoni Misyjnej. Dzięki nim nasz Ruch obudził w sobie znów świadomość, że Wielki Nakaz Misyjny Chrystusa jest naszym stałym zadaniem i wezwaniem, do którego realizowania i wypełniania powołana została właśnie diakonia misyjna.

WIZJA DIAKONII

Bycie misjonarzami

Formacja diakonijna ma nas prowadzić do większej otwartości i świadomości misyjnej oraz do podejmowania postaw i działań misyjnych. Spotykamy się raz w miesiącu, w miarę możliwości uczestniczymy w dniach wspólnoty diakonii oraz w Oazach Modlitwy, Kongregacji Odpowiedzialnych i Paresii – spotkaniu przedstawicieli Ruchu z całego świata. Szczególnie bliską naszym sercom jest modlitwa Anioł Pański. Jako że misjonarze powinni starać się poznać język ludzi, do których są posłani, organizujemy lekcje języka swahili.

Ewangelizacja i formacja poza granicami kraju

Diakonia Misyjna Archidiecezji Krakowskiej jest ukierunkowana dość ściśle na Afrykę, a konkretnie na Kenię i Tanzanię, gdzie od kilku lat odbywają się regularnie rekolekcje wakacyjne, rekolekcje ewangelizacyjne, a w niektórych miejscach także formacja w ciągu roku. Naszym celem jest wsparcie przez prowadzenie do dojrzałości chrześcijańskiej wierzących spoza naszego kraju. Nie tylko tworzenie struktur, ale również zaszczepienie, pokazanie metody Światło-Życie. Nie zapominamy oczywiście o reszcie świata, osoby hiszpańskojęzyczne z naszej diakonii zajęły się przygotowaniem materiałów oazowych, które w przyszłości będą wykorzystywane w krajach Ameryki Południowej oraz w Hiszpanii, animatorzy z Krakowa wyjeżdżają posługiwać na oazach na Ukrainie.

Wysyłanie wolontariuszy (misje)

Aktualnie na misjach przebywa Ewa Korbut, która podejmuje w Kenii dwuletnią posługę misyjną. W sumie wiele miesięcy w Kenii i Tanzanii spędzili również KS. Kazimierz, Judyta, dwie Izy, dwie Anie, Agnieszka, Monika, dwóch Piotrków i Michał, organizując i przeprowadzając rekolekcje, odwiedzając uczestników i posługując m.in. w sierocińcu Shalom.

Szerzenie świadomości misyjnej w Ruchu

Jesteśmy otwarci na zaproszenia! Chętnie odwiedzamy wspólnoty oazowe, ale nie tylko, by podzielić się naszym świadectwem i ukochaniem misji. Jeśli chciałbyś nas zaprosić – napisz 🙂

Dzieła miłosierdzia i ewangelizacji

Nie da się ewangelizować i nie widzieć nieraz dotkliwych potrzeb napotykanych ludzi. Dlatego w miarę potrzeb organizujemy wiele zbiórek pieniędzy na domy dziecka, opłacenie studiów niektórych oazowiczów w Afryce oraz Pakistanie, obejmujemy najmłodszych wsparciem w ramach projektu Adopcja na odległość, rozprowadzamy różańce wykonane przez kobiety z plemienia Pokot w Kenii, z czego zyski przekazujemy dla nich. Przyjmujemy również na miejscu gości zza granicy, udzielając noclegu i pokazując piękno naszego kraju i Kościoła lokalnego. W ostatnich latach opiekowaliśmy się m. in. gośćmi z Iraku, Pakistanu, Rwandy, Filipin, Nigerii.

METODY POSŁUGIWANIA

Przekazanie tego co ewangeliczne, a nie tego co kulturowe, dostosowanie formacji do miejscowej kultury.

Tworzenie wspólnot na miejscu (diakonia stała).

Świadectwa, spotkania w parafiach, slajdowiska, budzenie ducha misyjnego w Ruchu.

Wysyłanie pełnych ekip ewangelizacyjnych – ksiądz + świeccy (sytuacja idealna).

Krótkie doświadczenia misyjne w pełnych zespołach (diakonii).

FORMACJA

Comiesięczne spotkania Diakonii odbywają się w każdy 2 PONIEDZIAŁEK miesiąca; godzina19.00;

miejsce: Franciszkańska 3 (piwnice Kurii).

ZAPRASZAMY!

►►►Śledźcie nas na Facebooku, Instagramie i Youtubie ◄◄◄

ODROBINA HISTORII

Chociaż Diakonia Misyjna w Ruchu Światło – Życie jest najmłodsza i działa zaledwie kilka lat, to jesteśmy pewni, że była ona od zawsze w sercu ks. Franciszka Blachnickiego. Ponad 30 lat temu ks. Franciszek napisał w Liście z Boliwii takie słowa: „Ruch Światło-Życie ze swoim charyzmatem ewangelizacji i „Ewangelii wyzwolenia” ma do spełnienia w Boliwii oraz w innych krajach Ameryki Południowej wielką misję o kluczowym znaczeniu. W podjęciu tej misji leży przyszłość Ruchu!”. Diakonia Misyjna w Ruchu zrodziła się wraz z animatorkami i animatorami oazowymi, którzy zaczęli wyjeżdżać na posługi misyjne do różnych krajów i angażowali swoje wspólnoty do modlitwy i wsparcia. Najpierw Zambia, potem Kazachstan. Animatorzy byli za granicą kilka miesięcy, inni rok i dłużej. Zaczęło się od Warszawy, ale wraz z wyjazdem animatorów z innych diecezji zaczęły powstawać kolejne diakonie.

W wakacje 2007 roku biskup Janusz Kaleta z zachodniego Kazachstanu prosił oazowiczów o wolontariat misyjny w jego diecezji. Napisał nawet list do Ruchu Światło-Życie – ówczesny warszawsko-praski moderator diecezjalny odczytał go na Dniu Wspólnoty i na kanwie hasła roku „Idźcie i głoście” zaczął zachęcać do otwartości serca. Niemalże od razu zgłosiła się Kasia. Wtedy właściwie powstała diakonia misyjna.

22.01.2011 Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie powołał Centralną Diakonię Misyjną a tym samym wskazał, że jest to droga Ruchu. Odpowiedzialnym Centralnej Diakoni Misyjnej został Marcin Skłodowski z Diakoni Warszawskiej.

30.01.2016 Moderator Generalny mianował nowych odpowiedzialnych za CDMis, którymi zostali Ania i Przemek Wieczorek z Łodzi. Diakonia Misyjna w Krakowie to historia nierozerwalnie połączona z Kenią. W grudniu 2013 roku do Kenii wyjechała Iza, w lutym 2014 Judyta. Po kilkumiesięcznych misjach i pierwszych w Afryce rekolekcjach oazowych 1 st. ONŻ pozostał zapał, którego nie dało się już ugasić.

Obecnie za Centralną Diakonię Misyjną odpowiedzialna jest Agata Zawadzka.

Od 2015 systematycznie organizujemy rekolekcje w Kenii i Tanzanii, do tej pory kilkukrotnie odbywały się rekolekcje 1, 2 st. ONŻ, rekolekcje ewangelizacyjne oraz tematyczne Namiot Spotkania.