Diakonia Modlitwy

Moderator:
ks. Michał Tucznio
tel. 692 995 507
e-mail: michaltucznio@gmail.com

Animator odpowiedzialny:
Katarzyna Słowik
tel. 502 658 906
e-mail: slowikatarzyna23@gmail.com

Strona internetowa diakonii: www.krakow.oaza.pl/ddm

„Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z (…) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy (…). Grupy modlitewne tak muszą być ustawione, aby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna.”

Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki 

W naszej diakonii 

  1. SŁOWO BOŻE stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podejmował stały wysiłek zachowania go, pójścia za nim i czynienia go słowem życia; chcę karmić się nim jak najczęściej szczególnie poprzez osobiste i wspólne z braćmi studiowanie Pisma świętego.
  2. MODLITWA jest oddechem Nowego Życia, wielkim przywilejem i radością Nowego Człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas; dlatego chcę być wierny praktyce codziennego Namiotu Spotkania.

Cel naszego działania

Odkrywając wizję ks. Blachnickiego, co do tego, czym powinna być diakonia modlitwy, naszą działalność można sprowadzić do trzech głównych obszarów:

Formacja: duchowa – pogłębiająca osobistą modlitwę i prowadząca do głębszej relacji z Bogiem oraz intelektualna – poszerzanie swojej wiedzy dotyczącej życia duchowego i różnych aspektów modlitwy. W tym roku spotkanie będą przybierać formę spotkań formacyjnych raz na dwa miesiące ( w październiku, grudniu, lutym, kwietniu oraz czerwcu) natomiast w pozostałe miesiące będziemy spotykać się na wspólnej modlitwie. Podczas spotkan formacyjnych będziemy się pochylać nad szóstym drogowskazem nowego człowieka – modlitwa
Modlitwa wstawiennicza: w intencji Ruchu i w intencjach nam powierzonych. Każda intencja jest omadlana przez 2 tygodnie przez członków diakonii.
Pomoc innym w modlitwie: przede wszystkim oazowiczom naszej diecezji. Realizowana przez konferencje na Środowych Uwielbieniach,  możliwość poprowadzenia modlitwy w parafii po uprzednim umówieniu się, prowadzenie strony na facebook’u.

Terminy i miejsca spotkań:

Trzecie środy miesiąca , godz. 19:30 – spotkania formacyjne – Duszpasterstwo Ruchu Światło-Życie na ul. Wiślnej 12/6.  Spotkania obejmują treści formacyjne i organizacyjne.

Daty: 19.10; 30.11; 21.12; 18.01; 15.02; 15.03; 19.04; 31.05; 21.06

 

Trzecie środy miesiąca, godz. 19:30 – spotkania formacyjne – Duszpasterstwo Ruchu Światło-Życie na ul. Wiślnej 12/6. Spotkanie formacyjne obejmujące dzielenie się i dyskusję na temat najbliższej konferencji.

Daty: 15.12, 19.01, 16.02, 16.03, 20.04, 18.05, 15.06

Podejmowane działania

  • Codzienna modlitwa osobista w intencji Ruchu i intencjach nam przekazywanych (osobiście i przez skrzynkę intencji).
  • Prowadzenie Środowych Uwielbień wraz z krótką konferencją oraz modlitwą wstawienniczą – pierwsze środy miesiąca (oprócz wakacji) w kościele św. Marka
  • Prowadzenie i pomoc w przygotowaniu spotkań modlitewnych i nabożeństw w ciągu roku formacyjnego w naszej archidiecezji.
  • Prowadzenie strony na facebook’u z materiałami dodatnio wpływającymi na pobożność.

Chęć posługi modlitwą

Osoby, które chciałyby się włączyć w posługę modlitwą, prosimy o napisanie na adres: ddmodlitwy@gmail.com lub kownacka.h@onet.pl

Natomiast wszystkich, którzy chcieliby wspierać nas poprzez indywidualną modlitwę oraz w intencjach zgłaszanych przez skrzynkę intencji, prosimy o kontakt na adres: ddmodlitwy@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy odkrywają, że charakter funkcjonowania diakonii oraz jej posługa są tym do czego popycha ich Pan.

W razie pytań, wątpliwości nie wahaj się skontaktować z moderatorem lub animatorem odpowiedzialnym diakonii.