Konspekty pogodnych wieczorów

Pogodny wieczór to jeden z tych punktów programu rekolekcyjnego, które mają służyć zacieśnianiu więzi między uczestnikami poprzez zabawę. Każdy taki wieczór musi mieć swój cel. Pierwsze powinny pomóc w lepszym poznaniu się członków grupy rekolekcyjnej.

W czasie wieczoru trzeba zapewnić bezpieczeństwo, dobierać zabawy, uwzględniając wiek, ale także upodobania uczestników, a nie prowadzącego. I rzecz najważniejsza: należy pamiętać o zasadach nowej kultury tak, aby nikogo nie ośmieszyć, nie obrazić, nie zażenować.

Poniżej znaleźć można konspekty przygotowane przez uczestników Diecezjalnej  Szkoły Animatora w latach 2012/2013/2014. Przy każdym temacie wieczorka oznaczony został etap formacji, na którym najlepiej wykorzystać dany wieczorek.

Dobrej zabawy!