O Ruchu

Ruch Światło-Życie (nazywany także Oazą lub Ruchem Oazowym) jest jednym z ruchów odnowy Kościoła, powstałym w oparciu o nauczanie Soboru Watykańskiego II. Jego zadaniem jest wychowanie do dojrzałego chrześcijaństwa przez cotygodniowe spotkania formacyjne w małych grupach oraz oazy rekolekcyjne w wakacje. Formacja oazowa polega na osobistym spotkaniu z Chrystusem w Jego Słowie, w Liturgii oraz we wspólnocie. Ruch Oazowy jest jak i wszystkie inne ruchy Kościelne darem Boga, którego twórcą, założycielem i pierwszym moderatorem był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987).

„Światło – Życie” to streszczenie programu życia chrześcijańskiego, które polega na stałym dążeniu, aby światło prawdy Bożej i Słowa Bożego wprowadzać w życie oraz uczynić z nich podstawę do działania i postępowania.