KAMuzO

Terminy zjazdów:

 • 30.09.2023 – I zjazd – Rozpoczęcie Studium
 • 18.11.2023 – II zjazd
 • 09.12.2023 – III zjazd
 • 13.01.2024 – IV zjazd – tylko I roku i II roku KODAL i KAMuzO
 • 03.02.2024 – V zjazd
 • 16.03.2024 – VI zjazd
 • 27.04.2024 – VII zjazd
 • 18.05.2024 – Zakończenie Studium

Ponadto:

 • 27.10 – 29.10.2023 – Oaza Modlitwy dla I roku KODA, KAMuzO, KODAL i Kursu Uzupełniającego
 • 16.02 – 25.02.2024 – Rekolekcje KODA
 • 09.02 – 14.02.2024 Rekolekcje ORD
 • 07.06 – 09.06.2024 Oaza Modlitwy dla II roku KODA, KAMuzO, KODAL i Kursu Uzupełniającego

Odpowiedzialni, prowadzący przedmioty

 • Moderator – Ks. Mateusz Kozik
 • Animatorzy:
  • an. Aleksandra Sałach
  • an. Mateusz Kozioł
 • Prowadzący zajęcia:

II ROK KAMuzO

PRZEDMIOTPROWADZĄCY
Chorał gregoriańskian. Agnieszka Kurek
Dyrygenturaan. Karolina Świstak
Gitaraan. Bartosz Cieśniarski
an. Mateusz Kozioł
IT w życiu animatora muzycznegoan. Łukasz Marszałek
an. Jakub Jarecki
Liturgia Godzinan. Jakub Jarecki
Ks. Mateusz Kozik
Muzyka LiturgicznaKs. Mateusz Kozik
Zaproszeni goście
Warsztaty prowadzenia śpiewuan. Dominika Dorman
an. Michał Dorman
Zasady muzykian. Joanna Sałach
Świadomość muzycznaZaproszeni goście
Formacja ludzka (razem z KODA)Ks. Ryszard Gacek
Sprawy organizacyjne (razem z KODA)an. Mateusz Pawłowski
Przygotowanie do praktyk (razem z KODA)an. Mateusz Pawłowski

Plan zajęć