Diakonia Słowa i Oaz Rekolekcyjnych

Diakonia Słowa dba o to, aby słowo pisane czy drukowane docierało we właściwym czasie do wszystkich członków wspólnot ruchu i do ludzi oraz środowisk pragnących korzystać z pomocy ruchu. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych służy wszystkim sprawom związanym z główną metodą działania ruchu, jaką są oazy rekolekcyjne różnego rodzaju, typu i stopnia.
– Ks. Franciszek Blachnicki (z podręcznika Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu Światło – Życie)

 

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych i Diakonia Słowa:
Diakonia Oaz Rekolekcyjnych Archidiecezji Krakowskiej
e-mail: dor.krakow@gmail.com

s. Beata Hajzler CSFN
tel. praca: 12 62 88 231
tel. kom.: 694 596 821
e-mail: beatahajzler@gmail.com

 

Jolanta Pitek
tel. praca: 12 62 88 232
tel. kom.: 798 187 840
e-mail: jpitek@oaza.pl

 

Jarosław Czekierda
tel. praca: 12 62 88 232
tel.kom.: 508 956 088
e-mail: jczekierda@poczta.onet.pl

 

Zapraszamy do Diakoni Słowa w Krakowie po oazowe pomoce formacyjne:
– do pracy w ciągu roku (konspekty, notatniki, materiały o Ruchu, teksty ks. Franciszka Blachnickiego),
– do posługi w czasie oaz wakacyjnych
– materiały Domowego Kościoła
oraz po pomoce do pracy z ministrantami (konspekty, notatniki i znaczki: Kandydat na ministranta, Choralista, Ministrant Światła, Ministrant Księgi, Ministrant Ołtarza, a także materiały pomocnicze: Ceremoniał Posług Liturgicznych, legitymacje, dyplomy itp.), a także książeczki formacyjne i znaczki scholistki.

Diakonia Słowa – Kraków
ul. Wiślna 12/6
tel. 12 62 88 231
email: diakoniaslowa.krakow@gmail.com
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Środa – godz. 10.00-13.00; 14.00-16.00
Czwartek – godz. 10.00-13.00 i 14.00-18.00

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych zajmuje się m.in. :
– przygotowaniem kart zgłoszeniowych na rekolekcje,
– przyjmowaniem zgłoszeń uczestników i animatorów,
– przygotowaniem materiałów na poszczególne stopnie rekolekcji,
– przygotowaniem dokumentacji zewnętrznej dotyczącej organizacji rekolekcji,
– sporządza statystyki oaz wakacyjnych.