Diakonia Słowa

Diakonia Słowa dba o to, aby słowo pisane czy drukowane docierało we właściwym czasie do wszystkich członków wspólnot ruchu i do ludzi oraz środowisk pragnących korzystać z pomocy ruchu. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych służy wszystkim sprawom związanym z główną metodą działania ruchu, jaką są oazy rekolekcyjne różnego rodzaju, typu i stopnia.
– Ks. Franciszek Blachnicki (z podręcznika Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu Światło – Życie)

s. Beata Hajzler CSFN
tel. praca: 12 62 88 231
e-mail: diakoniaslowa.krakow@gmail.com

 

Zapraszamy do Diakoni Słowa w Krakowie po oazowe pomoce formacyjne:
– do pracy w ciągu roku (konspekty, notatniki, materiały o Ruchu, teksty ks. Franciszka Blachnickiego),
– do posługi w czasie oaz wakacyjnych
– materiały Domowego Kościoła
oraz po pomoce do pracy z ministrantami (konspekty, notatniki i znaczki: Kandydat na ministranta, Choralista, Ministrant Światła, Ministrant Księgi, Ministrant Ołtarza, a także materiały pomocnicze: Ceremoniał Posług Liturgicznych, legitymacje, dyplomy itp.), a także książeczki formacyjne i znaczki scholistki.

Diakonia Słowa – Kraków
ul. Wiślna 12/6
tel. 12 62 88 231
e-mail: diakoniaslowa.krakow@gmail.com