Diakonia Komunikowania Społecznego

Moderator:
ks. Ryszard Gacek
telefon:  501 196 569
Animator odpowiedzialny:
Justyna Zygmunt
telefon: 537 346 670

Geneza Diakonii Komunikowania Społecznego w Archidiecezji Krakowskiej

W archidiecezji krakowskiej powodem i impulsem do powołania Diakonii Komunikowania Społecznego była potrzeba przepływu informacji pomiędzy Duszpasterstwem Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, moderatorami, animatorami i członkami Ruchu w diecezji i przekazywania informacji na temat ważnych dla Ruchu wydarzeń na szczeblu diecezjalnym do wspólnot lokalnych. Z czasem zadanie Diakonii, jakim było informowanie, przekształciło się w komunikowanie i Diakonia podjęła posługę zapewnienia w diecezji przekazywania informacji nie tylko ze szczebla diecezjalnego, ale również przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi wspólnotami Ruchu w parafiach, dekanatach, rejonach i diecezjalnych diakoniach specjalistycznych.

Bezpośrednią natomiast przyczyną, która spowodowała powołanie w Archidiecezji Krakowskiej Diakonii Komunikowania Społecznego było stworzenie diecezjalnej strony internetowej Ruchu Światło-Życie.

Realizując Chrystusowe wezwanie głoszenia Ewangelii wszystkim i wszędzie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15) oraz pamiętając o słowach Apostołów: „Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 19-20), Diakonia Komunikowania Społecznego poprzez osoby, które odkryły swoje talenty i dziennikarskie zacięcie, pragnie służyć Bogu i ludziom w Ruchu Światło-Życie.

Inspiracją do powołania tejże Diakonii stały się również słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Wiara wymaga dostosowania do nowoczesnych i zgodnych z rozwojem świata form przekazu”. Wezwanie to stało się motywacją do wykorzystywania w posłudze Diakonii wszelkich dostępnych współcześnie środków masowego przekazu, takich jak Internet, radio, telewizja, czy publikacje prasowe. Zgodnie z nim Diakonia pragnie nieść Dobrą Nowinę i przyczyniać się do budowania jedności w Kościele w duchu postępu w dziedzinie szeroko pojętej komunikacji.

W odróżnieniu od mediów, które propagują życie łatwe, przyjemne i bez zobowiązań, Diakonia pragnie przybliżać Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Mówić o Nim, głosić Jego orędzie miłości i nadziei tak potrzebnej dzisiejszemu światu i człowiekowi.

Diakonia Komunikowania Społecznego w pierwotnym zamyśle Ojca Założyciela – ks. Franciszka Blachnickiego – nazwana została Diakonią Środków Przekazu, gdyż to właśnie z nimi związana jest jej posługa w Kościele poprzez Ruch Światło-Życie. Jest ona jedną z diakonii pomocniczych Diakonii Jedności, która wraz z innymi jej organami zapewnia pomoc w koordynowaniu i inspirowaniu działalności wszystkich diakonii w duchu jedności. Nową nazwę Diakonia Komunikowania Społecznego zyskała w maju 2001 roku, kiedy to na centralnym spotkaniu Diakonii w Warszawie nadano takie miano wszystkim tego typu posługom w Ruchu.

Zgodnie z założeniem księdza Blachnickiego, zadaniem Diakonii Komunikowania Społecznego jest włączanie w działalność Ruchu Światło-Życie środków przekazu społecznego, takich jak filmy, radio czy telewizja, mających stanowić pomoc dla moderatorów i animatorów w formacji całych wspólnot oraz małych grup, tak w czasie rekolekcji wakacyjnych, jak i podczas roku formacyjnego we wspólnotach parafialnych.

Formacja

Za główną ideę formacji Diakonia przyjęła jedność ze wspólnotą całego Kościoła poprzez podporządkowanie się Urzędowi i Charyzmatowi Jego Głowy. Dlatego też w przebiegu formacji podąża za tematyką aktualnie przeżywaną przez całą Wspólnotę Wiernych. W ten sposób członkowie Diakonii będąc tymi, którzy niosą innym przesłanie Kościoła, są jednocześnie także tymi, którzy jednoczą się z nimi w przeżywaniu tajemnic wiary.

Nasze spotkania formacyjne zaczynają się półgodzinną adoracją. Odbywają się one w pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 15:30 w parafii św. Jana Chrzciciela na Prądniku Czerwonym w Krakowie. W czasie spotkań formacyjnych Diakonia zatrzymuje się nad tajemnicami aktualnie rozważanymi przez Kościół Powszechny. Jednocześnie pochyla się nad poszczególnymi wydarzeniami przeżywanymi we wspólnocie Ludu Bożego np. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, Tydzień Misyjny, Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie do popkultury weszło stwierdzenie Franciszka o konieczności założenia wyczynowych butów oraz o wstawaniu z kanapy. Na pierwszym tegorocznym spotkaniu uświadomiliśmy sobie, że są to ważne słowa papieża, ale nie jedyne. Dlatego w tym roku w ramach naszej formacji specjalistycznej chcemy czytać i próbować przekładać na życie, słowa Franciszka, które wypowiedział w trakcie Światowych Dni Młodzieży do młodzieży z całego świata.

Posługa

Diakonia Komunikowania Społecznego jest miejsce posługi dla wszystkich, którym bliskie jest dziennikarstwo i wszelkiego rodzaju media społecznościowe. W DKS działają cztery sekcje: internetowa, mediów społecznościowych, fotograficzna i filmowa. Sekcja internetowa zajmuje się prowadzeniem strony diecezjalnej krakow.oaza.pl. Sekcja mediów społecznościowych dba o istnienie Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej we wszelkiego rodzaju mediach społecznościowych, w szczególności na takich portalach jak facebook, twitter, youtube, flickr. Sekcja fotograficzna dokumentuje życie codzienne Oazy Krakowskiej. Najciekawszą i najmłodszą jest sekcja filmowa. Od zeszłego roku tworzy projekt „Wiadomości Oazowe”. Pokazują one, czym żyje Oaza Krakowska w danym miesiącu. Nowa seria wystartuje na naszym kanale na youtube w pierwszą niedzielę października. Całkowicie nowym projektem jest program „PROSTO Z MOSTU”.  Będzie on opowiadał o charyzmacie Ruchu Światło-Życie realizowanym w praktyce, jak sama nazwa wskazuje: prosto z mostu. Pierwszy odcinek już wkrótce.

Diakonia Komunikowania podejmuje także posługę we wspólnotach parafialnych, prowadząc spotkania związane z tematyką komunikowania. Spotkania prowadzone przez DKS wiążą się tematycznie z naszą posługą i często są prowadzone według konspektów stworzonych w ubiegłych latach przez Diakonię.

Diakonia podjęła dzieło stworzenia i administrowania Diecezjalnego Systemu Komunikacji, który zapewnia płynny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi wspólnotami i diakoniami Ruchu w diecezji na każdym szczeblu organizacji.