Diakonia Społeczna

Moderator:
ks. Jarosław Chlebda
608 626 298
e-mail: jachleb@wp.pl

Animator odpowiedzialny:
Maria Macheta
692 232 064
e-mail: maria.macheta@interia.pl

Spotkania formacyjne – II soboty miesiąca, godz. 19.30, Parafia MB Nieustającej Pomocy, os. Bohaterów Września. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Cel: Ewangelizacja życia społecznego w duchu szeroko pojętej Nowej Kultury


Ewangelia, którą otrzymujemy, jest bezcennym skarbem odwracającym życie o 180 stopni. Formacja Ruchu Światło-Życie to genialny program, który pomaga nam wciąż na nowo przyswajać Dobrą Nowinę, wzrastać w wierze i dzielić się Chrystusem z innymi: rodziną, przyjaciółmi, koleżankami i kolegami, w różnych środowiskach…Nie możemy jednak zapominać, że zadaniem chrześcijan jest także dawanie świadectwa o Jezusie w życiu publicznym, społecznym, politycznym. Ta kwestia bardzo mocno leżała na sercu naszemu Założycielowi, Czcigodnemu Słudze Bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu. Nie chciał, byśmy pozostawali z naszą wiarą w ukryciu, ale głosili ją WSZĘDZIE, tak, by Jej światło przenikało także te tak ważne rzeczywistości, jakimi są społeczeństwo, Ojczyzna, życie publiczne, polityczne. W Polsce, zgodnie z zaleceniem Ojca, diakonia społeczna została już podjęta,

i to w kilku miejscach. My, jako najmłodsza, dopiero rozwijająca swoje skrzydła diakonia Archidiecezji Krakowskiej, chcemy spróbować włączyć się w dzieło ewangelizacji życia społecznego. Nasze głowy kipią od pomysłów, jak wychowywać młodych ludzi w Oazie i poza nią do odpowiedzialności za nasz kraj, jak zmieniać go na lepsze na miarę naszych możliwości, jak dbać o poszerzanie wiedzy o jego historii… Pomysłów na to, jak krzewić szeroko rozumianą Nową Kulturę w przestrzeni publicznej jest mnóstwo. Potrzeba nam jednak modlitwy, pracy nad sobą w ramach spotkań formacyjnych oraz serc i rąk zapalonych do pracy. Jeśli chcesz służyć Ojczyźnie w Ruchu, jeśli właśnie do takiej posługi wzywa Cię Pan Bóg, Diakonia Społeczna jest dla Ciebie!

Nasze działanie (obecne i planowane):

-propagowanie chrześcijańskich wartości w życiu społecznym poprzez działalność publicystyczną i edukacyjną w Internecie, obecność w innych mediach oraz włączanie się w inicjatywy społeczne takie jak petycje, projekty obywatelskie, marsze

-tworzenie kultury dialogu i spotkania przez organizację spotkań, debat

-wychowanie do aktywności obywatelskiej

-współpraca z innymi ruchami prospołecznymi i diakoniami

-dbanie o świadomość polskiej tożsamości i znajomość jej historii

-troska o środowisko

-pomysłów jest oczywiście jeszcze więcej…