KODAL

Terminy zjazdów:

 • 24.09.2022 – I zjazd – Rozpoczęcie Studium
 • 05.11.2022 – II zjazd
 • 26.11.2022 – Dodatkowy zjazd dla Kursu Uzupełniającego
 • 03.12.2022 – III zjazd
 • 14.01.2023 – IV zjazd
 • 04.03.2023 – V zjazd
 • 18.03.2023 – VI zjazd
 • 13.05.2023 – Zakończenie Studium

Ponadto:

 • 14.10 – 16.10.2022 – Oaza Modlitwy dla Kandydatów I roku i Kursu Uzupełniającego
 • 27.01 – 05.02.2023 – Rekolekcje KODA
 • 07.02 – 12.02.2023 Rekolekcje ORD
 • 19.05 – 21.05.2023 Oaza Modlitwy dla Kandydatów II roku i Kursu Uzupełniającego

Odpowiedzialni, prowadzący przedmioty

 • Moderator – Ks. Szymon Kapłon
 • Animatorzy – an. Paweł Madejski
 • Prowadzący zajęcia:
PRZEDMIOTPROWADZĄCY
SakramentologiaKs. Stanisław Mieszczak
Triduum PaschalneKs. Stanisław Mieszczak
Rok LiturgicznyKs. Stanisław Mieszczak
Formacja wewnętrzna/ludzkaKs. Ryszard Gacek
Muzyka LiturgicznaKs. Mateusz Kozik
Teologia EucharystiiKs. Szymon Kapłon
Przepisy i Księgi LiturgiczneKs. Szymon Kapłon
Liturgia godzinKs. Szymon Kapłon
Katechezy Mistagogicznean. Dagmara Waśniowska – Rataj
Duszpasterstwo Służby Liturgicznejan. Grzegorz Strzeboński
Komentarze i modlitwa wiernychan. Karol Bartecki
an. Joanna Jaśkowiec

Plan zajęć