KAI: Wspólnoty oazowe dla studentów i dorosłych!

Duszpasterstwo Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej rozpoczyna działalność dwóch nowych grup oazowych: dla dorosłych oraz dla studentów. Obie działać będą przy kościele św. Krzyża w Krakowie.

Powodem powstania obu wspólnot jest prośba wychodząca od młodych. Nowy moderator diecezjalny oaz archidiecezji krakowskiej ks. Ryszard Gacek, po rozmowach z ludźmi w różnym wieku, uznał, że formacja Ruchu może być dobrą odpowiedzią na ich zapotrzebowanie. – Wspólnoty przy Św. Krzyżu w Krakowie mają konkretny cel – mówi ks. Ryszard Gacek – młody człowiek przychodzi do tej wspólnoty, aby spotkać Jezusa, umocnić się Nim, nakarmić się Nim, nasłuchać się Go i poczuć Boży smak życia.

Wspólnota dla studentów spotykać się będzie w środy. W ramach cotygodniowych spotkań od 18:00 do 22:00 studenci przeżywać będą rozmowy formacyjne, adorację lub Eucharystię, a także wspólny czas luźnych rozmów przy herbacie. – Tradycyjnie znane nam grupy oazowe raczej skupiają młodzież danej parafii. Ta wspólnota przy Św. Krzyżu w Krakowie ma gromadzić młodzież – studentów, którzy przyjeżdżają do Krakowa na studia, nawet z innych diecezji i chcą rozpocząć lub kontynuować swoją formację oazową – mówi ks. Gacek.

Grupa skierowana jest przede wszystkim do osób, które nie były wcześniej w oazie i chcą wejść na drogę tej formacji, ale jeżeli zgłoszą się osoby, które wcześniej przeżywały stopnie oaz rekolekcyjnych i dla nich zostanie stworzona mała grupa. Dopełnieniem spotkań w ciągu roku będą wakacyjne rekolekcje oazowe. Duszpasterstwo Ruchu Światło-Życie planuje organizacje rekolekcji dla studentów i dorosłych.

Grupa dla dorosłych otwarta jest zarówno na osoby, które są po formacji oazowej, jak i na te, które nie miały z nią nigdy do czynienia. Na spotkania zaproszone są osoby w wieku postakademiskim. Grupa spotykać się będzie w niedziele na Mszy Świętej o godzinie 18:00, po której będą spotkania formacyjne. Pierwsze spotkanie odbędzie się w niedzielę 7 października. Po Mszy Świętej będzie możliwość rozmowy z moderatorem diecezjalnym. – Całość organizacji spotkań Ruchu Światło – Życie przy kościele Św. Krzyża nazwaliśmy “Oazowy smak Krakowa”. To młodzi wymyślili tę nazwę, a że tak bardzo się spodobała, uznaliśmy, że zostanie na stałe – dodaje ks. Gacek.

Organizatorzy są świadomi mnogości duszpasterstw akademickich i grup formacyjnych w Krakowie. – Człowiek patrząc na różne oferty, może wybrać tę właściwą dla siebie. Ma wybór. Oby ta wspólnota, w której będzie się formował, prowadziła go do Jezusa, do pogłębienia wiary – zauważa ks. Gacek. – Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki mówi: “Poprzez różne etapy poznania Chrystusa, spotkania z Nim, z Jego słowem, musi wzrastać nasza miłość”. Dlatego my idziemy za jego głosem, by miłość do Boga i bliźniego w nas wzrastała i w tych wspólnotach nowo powstających – podsumowuje moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie.

Wspólnoty Ruchu Światło-Życie działają przy kilkudziesięciu parafiach archidiecezji. W tym roku na rekolekcjach wakacyjnych było 828 uczestników i 216 animatorów. Odbyły się 3 turnusów dla dzieci i 15 dla młodzieży. W tym roku kilku animatorów posługiwało na rekolekcjach oazowych wakacyjnych w Kenii, Tanzanii i na Ukrainie. W archidiecezji działają także liczne kręgi Domowego Kościoła.

zródło: https://ekai.pl/krakow-wspolnoty-oazowe-dla-doroslych-i-studentow/

 

 

Post Author: Michał Grzyb