OM dla Animatorów w Bystrej

Świadectwa z październikowej Oazy Modlitwy dla Animatorów naszej diecezji.

Oaza Modlitwy dla Animatorów była czasem zresetowania się, wyłączenia dla świata zewnętrznego. Chciałam przemyśleć pewne sprawy, przemodlić.

Wiem, że potrzebowałam tego czasu, bo przecież by coś dawać innym, to trzeba na początku coś mieć – a tu mogłam dostać dużo. Czy wystarczy na cały rok formacyjny? Mam nadzieję, że nie – bo będę mogła znowu jechać w miejsce, gdzie Pan szczególnie wylewa swoje miłosierdzie i łaskę.

Gabi Flaszczyńska


OM była czasem jedności, modlitwy, spotkania i zdobywania nowych umiejętności. Dziękuję PANU BOGU za ten czas, za ludzi, za każda rozmowę. Proszę PANA by wzbogacił łaską owoce tego czasu, by uczył mnie życia „miłosierdziem” wobec bliźnich.

x. Michał Leśniak

Czytaj więcej o OM dla Animatorów w Bystrej