SPRAWDŹ WOLNE MIEJSCA

https://script.google.com/macros/s/AKfycbygYbdh9a8NRX9H8MWLuplrxwm5wrJZ7q8he-IaPaBweiY3k-s/exec