Sprawdź wolne miejsca

Możliwość sprawdzenia liczby wolnych miejsc będzie prawdopodobnie od  25 kwietnia.