SPRAWDŹ WOLNE MIEJSCA

Ilość wolnych miejsc na rekolekcjach sprawdzisz: tutaj