KODA, KODA-ODB, ORD

REKOLEKCJE KODA, KODA-ODB, ORD

Rekolekcje KODA dla kandydatów na animatorów Ruchu, liturgicznych i muzycznych odbędą się w dniach 24.01-2.02.2020 r. w Domu Rekolekcyjnym Maksymilianum w Bystrej Podhalańskiej. Koszt tych rekolekcji wynosi 520 zł.

Rekolekcje KODA-ODB dla kandydatów na animatorów Oazy Dzieci Bożych odbędą się w dniach 25.01-1.02.2020 r. w Michalczowej. Koszt tych rekolekcji wynosi 420 zł.

Rekolekcje ORD przeznaczone są dla osób po przeżyciu III stopnia Oazy Nowego Życia. Odbędą się w dniach 2-7.02.2020 r. w Domu Rekolekcyjnym Maksymilianum w Bystrej Podhalańskiej. Koszt rekolekcji wynosi 320 zł.

ZASADY ZAPISÓW NA KODA, KODA-ODB, ORD W 2020 R.

 1. Na rekolekcje zapisujemy wyłącznie osoby akceptujące w całości zasady zapisów oraz regulamin uczestnictwa w rekolekcjach.
 2. Zapisy na rekolekcje przyjmowane są wyłącznie drogą internetową za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.krakow.oaza.pl.
 3. Koszt rekolekcji dla uczestników wynosi: KODA – 520 zł; KODA-ODB – 420 zł; ORD – 320 zł i obejmuje noclegi, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie i materiały rekolekcyjne. Dojazd na rekolekcje i powrót z rekolekcji we własnym zakresie.
 4. Możliwość wycofania się z udziału w rekolekcjach wraz z pełnym zwrotem wpłaconych pieniędzy istnieje tylko do 15 stycznia 2020 r. Po tym terminie organizator zwraca jedynie połowę kosztów. Rezygnację należy zgłosić mailem na adres dor.krakow@gmail.com.
 5. Możliwość otrzymania faktury za „Udział w zorganizowanym wypoczynku” istnieje od 10 lutego 2020 r. – odbiór mailem (dokładne dane do faktury przesłać po zakończeniu rekolekcji na adres dor.krakow@gmail.com) lub w siedzibie organizatora rekolekcji. Zamiast faktury można otrzymać zaświadczenie do zakładu pracy.
 6. Procedura zapisów na rekolekcje wygląda następująco:
  1. Wypełnić formularz zapisów na stronie www.krakow.oaza.pl od 8 grudnia do 22 grudnia 2019 r.
  2. Osoby spoza diecezji krakowskiej muszą uzyskać na piśmie zgodę swojego moderatora diecezjalnego na wyjazd na rekolekcje organizowane przez Diakonię Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, a jej skan przesłać na adres dor.krakow@gmail.com najpóźniej do dnia 29 grudnia 2019 r.
  3. Organizator rekolekcji prześle na adres kontaktowy maila potwierdzającego z informacjami o rekolekcjach oraz kartą kwalifikacyjną i regulaminem uczestnictwa w rekolekcjach w pliku PDF.
  4. Wydrukować kartę kwalifikacyjną i regulamin uczestnictwa w rekolekcjach z otrzymanego pliku PDF i uzupełnić wymagane pola.
   Niezbędne jest także podpisanie karty i regulaminu przez:
   • osobę zgłaszającą się na rekolekcje,
   • rodziców/opiekunów prawnych (dot. osób niepełnoletnich),
   • księdza z parafii (jeśli w parafii jest wspólnota oazowa – to jej moderatora).
  5. Uzupełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną i regulamin uczestnictwa w rekolekcjach w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby organizatora lub przesłać listem priorytetowym na jego adres, do 11 stycznia 2020 r.
  6. Dokonać pełnej płatności za rekolekcje na konto organizatora rekolekcji (podane w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia na rekolekcje) w dniach 1-10 stycznia 2020 r. (prosimy nie dokonywać wpłaty w grudniu).

Organizator rekolekcji:

Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wiślna 12/6, 31-007 Kraków, tel. 12 628 82 30, 12 628 82 31
e-mail: dor.krakow@gmail.com  
Biuro czynne: pon., śr., czw. 1000-1300, 1400-1600; wt. 1000-1300, 1400-1800; druga sob. 1000-1300