DZIECIĘCA OAZA ZIMOWA

DZIECIĘCA OAZA ZIMOWA

Na Dziecięcą Oazę Zimową zapraszamy uczniów z 4-6 klasy szkoły podstawowej.

Rekolekcje odbędą się w następujących terminach i miejscach:

 • 25-31 stycznia 2020 r. – Mucharz – prowadzi ks. Jan Stołowski
 • 1-7 lutego 2020 r. – Lipnica Mała – prowadzi ks. Łukasz Jachymiak

Przyjazd i powrót z rekolekcji we własnym zakresie. Rekolekcje rozpoczynają się w dniu przyjazdu kolacją (godz. 18.30), a kończą w dniu wyjazdu po śniadaniu i uporządkowaniu ośrodka (ok. godz. 10.00).

ZASADY ZAPISÓW NA DZIECIĘCĄ OAZĘ ZIMOWĄ W 2020 R.

 1. Na rekolekcje zapisujemy wyłącznie osoby akceptujące w całości zasady zapisów oraz regulamin uczestnictwa w rekolekcjach.
 2. Dziecięca Oaza Zimowa przeznaczona jest dla uczniów z 4-6 klasy szkoły podstawowej.
 3. Zapisy na rekolekcje przyjmowane są wyłącznie drogą internetową za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.krakow.oaza.pl.
 4. O zapisie na dany termin rekolekcji decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. W przypadku zbyt małej liczby osób zgłoszonych na dane rekolekcje lub z przyczyn losowych, organizator rekolekcji ma prawo odwołać te rekolekcje, proponując udział w rekolekcjach w innym terminie, w miarę wolnych miejsc.
 6. Koszt rekolekcji dla uczestników wynosi 350 zł i obejmuje noclegi, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie i materiały rekolekcyjne. Dojazd na rekolekcje i powrót z rekolekcji we własnym zakresie.
 7. Możliwość wycofania się z udziału w rekolekcjach wraz z pełnym zwrotem wpłaconych pieniędzy istnieje tylko do 15 stycznia 2020 r. Po tym terminie organizator zwraca jedynie połowę kosztów. Rezygnację należy zgłosić mailem na adres dor.krakow@gmail.com.
 8. Możliwość otrzymania faktury za „Udział w zorganizowanym wypoczynku” istnieje od 10 lutego 2020 r. – odbiór mailem (dokładne dane do faktury przesłać po zakończeniu rekolekcji na adres dor.krakow@gmail.com) lub w siedzibie organizatora rekolekcji. Zamiast faktury można otrzymać zaświadczenie do zakładu pracy.
 9. Procedura zapisów na rekolekcje wygląda następująco:
  1. Wypełnić formularz zapisów na stronie www.krakow.oaza.pl od dnia 8 grudnia 2019 r. od godz. 2000 do dnia 22 grudnia 2019 r. do godz. 2200. Wypełnienie formularza zostanie potwierdzone w ciągu 48h przesłaniem maila na adres kontaktowy podany w formularzu. Organizator rekolekcji zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszenia udziału w rekolekcjach.
  2. Osoby spoza diecezji krakowskiej muszą uzyskać na piśmie zgodę swojego moderatora diecezjalnego na wyjazd na rekolekcje organizowane przez Diakonię Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, a jej skan przesłać na adres dor.krakow@gmail.com najpóźniej do dnia 29 grudnia 2019 r.
  3. Dokonać pełnej płatności za rekolekcje na konto organizatora rekolekcji (podane w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia) w dniach 1-10 stycznia 2020 r. (prosimy nie dokonywać wpłaty w grudniu).
  4. Organizator zatwierdza rekolekcje w dniu 2 lub 3 stycznia 2020 r. i wysyła na adres kontaktowy podany w formularzu maila z informacjami dotyczącymi rekolekcji oraz kartą kwalifikacyjną i regulaminem uczestnictwa w rekolekcjach w pliku PDF.
  5. Wydrukować kartę kwalifikacyjną i regulamin uczestnictwa w rekolekcjach z otrzymanego pliku PDF i uzupełnić wymagane pola.
   Niezbędne jest także podpisanie karty i regulaminu przez:
   • osobę zgłaszającą się na rekolekcje,
   • rodziców/opiekunów prawnych,
   • księdza z parafii (jeśli w parafii jest wspólnota oazowa – to jej moderatora).
  6. Uzupełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną i regulamin uczestnictwa w rekolekcjach w formie papierowej należy niezwłocznie (do 7 dni od otrzymania ich w pliku PDF) dostarczyć do siedziby organizatora lub przesłać listem priorytetowym na jego adres.

   Niedopełnienie powyższych punktów może skutkować usunięciem z listy rekolekcyjnej!

Organizator rekolekcji:

Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wiślna 12/6, 31-007 Kraków, tel. 12 628 82 30, 12 628 82 31
e-mail: dor.krakow@gmail.com  
Biuro czynne: pon., śr., czw. 1000-1300, 1400-1600; wt. 1000-1300, 1400-1800; druga sob. 1000-1300