1% Twojej pomocy dla Afryki

Jak co roku większość z nas będzie rozliczać swoje podatki. Nie ważne, ile zarabiamy, nie ważne jak wiele przekazujemy na pomoc charytatywną – 1 % swojego podatku może oddać każdy z nas, a ten 1% będzie dalej procentował. Ten jeden procent, bez podnoszenia żadnych kosztów, bez żadnej straty i trudu, może pomóc oazowym misjom w Afryce! Wyślij swój 1% do Afryki!

Co ma Kraków do Afryki?

O tym, że Ruch Światło-Życie działa też poza granicami Polski już chyba wszyscy wiedzą. Diakonia Misyjna naszej diecezji robi co może, by nie tylko rozpalać ducha misyjnego wśród oazowiczów w Polsce, mówić im o kościele powszechnym, ale także charyzmat ks. Blachnickiego zaszczepiać w innych krajach. Kraków ma duuuuuży udział w rozpoczęciu i kontynuowaniu działa w Afryce. To Iza i Judyta z obecnej krakowskiej diakonii misyjnej zaczęły pierwszą oazową wspólnotę i pierwsze oazowe rekolekcje w Kenii. Teraz w Kenii już prawie dwa lata jest Ewa z Krakowa. W zeszłym roku była też Paula, Magda, Ula….

Co robi Ruch w Afryce?

Pierwszym i najważniejszym zadaniem Oazy w Kenii i Tanzanii jest formacja. W Afryce organizowane są oazowe rekolekcje. Odbyły się już liczne rekolekcje I i II stopnia Oazy Nowego Życia, w 2029 był kenijsko-tanzański III stopień, a Oaz Ewangelizacyjnych było już ponad 20 – zarówno dla młodzieży, studentów, jak i dorosłych. Rekolekcje ewangelizacyjne organizowaliśmy m.in.: dla katechistów, czyli osób, które w parafiach pomagają księdzu prowadzić nabożeństwa Słowa Bożego i przygotowania do sakramentów, w miejscach, gdzie kapłan, przez ich liczbę, nie może zbyt często dotrzeć.

Ale oprócz tego podejmujemy wiele mniejszych i większych działań charytatywnych. Paczki żywnościowe, czesne do szkół, zakupy dla uczniów, posiłki dla chłopców ulicy, renowacja wspieranych szkół, budowa studni dojazd i udział w rekolekcjach – to tylko kilka przykładów, co robimy „po godzinach”. Na to przeznaczamy ofiary zebrane w parafiach, na oazowych kiermaszach, internetowych aukcjach, przelewy z naszego konta i… właśnie 1% podatku.

Co stanie się z Twoim 1%?

Podatki musisz rozliczyć do końca kwietnia, urzędy skarbowe mają na ich sprawdzenie kilka miesięcy, datki z 1% powinny dotrzeć do nas około września. Będziemy wtedy w sezonie rekolekcyjnym. Kenijscy maturzyści będą zaczynać uniwersytety. Szkoły średnie będą szykować się do kolejnego semestru. Rolnicy będą planować zbiory i kalkulować, czy starczą na wyżywienie rodzin na kolejne miesiące. W każdej z tych sytuacji Twój 1% może zdziałać cuda!
Wysłanie kogoś na rekolekcje? Opłacenie studiów? Wyżywienie potrzebujących? Czy to nie wielkie skutki jak na wydawałoby się niewielką przyczynę?

Zatem rozliczaj podatki jak najszybciej, wpisując numer KRS Fundacji Ruchu Światło-Życie 0000071891 i cel statutowy „MISJE W AFRYCE”.

Twój 1% w Afryce znaczy dużo więcej niż Ci się wydaje. Zainwestuj go w ludzi!
Przekaż 1% na misje oazowe w Afryce!

Post Author: Michał Stobierski