Eschatologiczna Pielgrzymka Adwentowa

Ruch Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej oraz DA św. Anny w Krakowie zachęcają do wspólnego podjęcia Eschatologicznej Pielgrzymki Adwentowej.

𝐈𝐃𝐄𝐀
Chrystus zapowiada Swoim uczniom, że przyjdzie jak złodziej w nocy – w momencie, w którym nie będą się Go spodziewać. Od wieków mnisi z zakonów kontemplacyjnych wstają w nocy na odmawianie brewiarza. Modląc się, przyświeca im myśl, że Pan może przyjść tej nocy, oczekują go więc czuwając na modlitwie. Może Pan przyjdzie tej nocy, może nocy z 10 na 11 grudnia?

𝑪𝒁𝒀𝑴 𝑱𝑬𝑺𝑻 𝑻𝑶 𝑾𝒀𝑫𝑨𝑹𝒁𝑬𝑵𝑰𝑬?
Wydarzenie jest okazją do przeżycia ducha pierwszej części Adwentu – oczekiwania na ponowne przyjście Jezusa.
Idąc śladem idei nocnego czuwania pragniemy przeżyć to oczekiwanie w formie pielgrzymki po Krakowie (od Kopca Kraka do Kolegiaty św. Anny) ze stacjami w krakowskich kościołach, w których odmawiana będzie Liturgia Godzin.

𝑪𝒁𝑨𝑺 𝑵𝑨 𝑪𝑰𝑬𝑩𝑰𝑬!
Może w tym roku czas na Ciebie?
📅 noc z 10 na 11 grudnia 2021
⏰ rozpoczęcia o 00:00 na Kopcu Kraka

Przyjdź, aby nabrać ducha wyczekiwania nadejścia Pana!
Może tej właśnie nocy z 10 na 11 grudnia, przyjdzie powtórnie.

Szczęśliwi Ci, których zastanie czuwających…

Post Author: Kinga Bąk