Godzina dla Pana.

Zaproszenie na „Godzinę dla Pana”

„Czuwajcie i módlcie się”.

Pragniemy zachęcić wszystkie Wspólnoty Ruchu Światło-Życie (ODB, OND, ONŻ, Wspólnoty Studenckie, Wspólnoty Dorosłych oraz wspólnoty Domowego Kościoła) działające w parafiach naszej Archidiecezji Krakowskiej do wspólnej modlitwy, którą nazwaliśmy GODZINA DLA PANA.

Proponujemy, aby 18 grudnia 2020 r. (piątek) od godz. 19.00 do godz. 20.00 wspólnie trwać na adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ze względu na trwający czas epidemii koronawirusa prosimy każdą wspólnotę, aby zorganizowała czas modlitwy w kościele parafialnym, po uzgodnieniu z ks. Moderatorem i ks. Proboszczem. Chcemy, aby w jednym dniu, o tej samej godzinie wszystkie oazy stworzyły wspólnotę czuwającą na modlitwie w intencji Kościoła Archidiecezji Krakowskiej i Ruchu Światło-Życie. Niech ta modlitwa będzie umocnieniem naszej wiary, jedności we wspólnocie, którą tworzymy. Niech to godzinne czuwanie rozpali w nas na nowo ogień miłości, byśmy umieli służyć sobie nawzajem, bo jak mówił Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki: „Tylko prawdziwa miłość potrafi zaspokoić głód człowieka i tylko w takiej atmosferze człowiek może się rozwijać i być szczęśliwy”.

Warto w czasie tej modlitwy podziękować Bogu za to, że każdy z nas może w tej wspólnocie Ruchu Światło-Życie cały czas się formować. Podziękujmy za każdą osobę w tej wspólnocie, za księdza moderatora, animatorów. Podziękujmy za dobro, które się dzieje w tych wspólnotach.

Niech ten czas modlitwy będzie także czasem przeproszenia Boga i bliźniego za wszelkie zaniedbania, złe słowa i czyny.

Prośmy w tej godzinie o światło Ducha Świętego, aby nasze życie było nieustannym kroczeniem za Jezusem Chrystusem, który jest naszym Panem i Zbawicielem.

Poniżej umieszczamy link do formularza, dzięki któremu można potwierdzić, że chcemy dołączyć do tej godziny czuwania z Panem Jezusem. Prosimy, aby formularz wypełnił ks. Moderator lub osoba, która będzie przez niego wskazana.

LINK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeebMDP0UVCg-wWlqL6VNf6fungSRANzeMxLgQfQsH7Eqow7w/viewform

ks. Bogdan Sarniak 

Moderator diecezjalny Domowego Kościoła  

Ks. Ryszard Gacek

Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie

Kraków, 24 listopada 2020 r.

Post Author: ks. Ryszard