Zdobądź Krajoznawczą Odznakę im. Św. Jana Pawła II

W czasie wakacji i nie tylko zachęcamy do zdobycia przez Dzieci i Młodzież Krajoznawczej Odznaki im. Św. Jana Pawła II.

Idea odznaki powstała wśród katolickich turystów, którzy chcą przez nią propagować wartości wędrówek krajoznawczych, szczególnie ważnych dla chrześcijanina. Idąc za wezwaniami Św. Jana Pawła II do wychowania w pełni człowieczeństwa, odznaka ma zachęcać do pożytecznego spędzania wolnego czasu, które ubogaci człowieka zarówno w jego sferze fizycznej, jak i duchowej.

W roku 100-lecia urodzin Świętego Jana Pawła II Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej wraz z Krajoznawczą Odznaką zachęca do zdobycia Dziecięcej Krajoznawczej Odznaki im. Św. Jana Pawła II przez dzieci do 14 roku życia, które wykonają jedno zadanie z każdej z ośmiu grup (formularz do druku poniżej) oraz odznaka w stopniu brązowym dla osób powyżej 14 roku życia, które wykonają wszystkie zadania w liczbie podanej w każdej grupie.

Nawiedzając miejsca podane w tabeli regulaminowej, pragniemy zachęcić do modlitwy w tych miejscach przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II.

W celu weryfikacji i przyznania odznaki należy uzupełniony formularz dostarczyć do biura lub przesłać pocztą na adres:

Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, ul. Wiślna 12/6, 31-007 Kraków

Post Author: ks. Ryszard