#posłuchajgłosuBoga

#posłuchajgłosuBoga
To cykl filmów, w których Siostry Zakonne, Bracia Zakonni, Ojcowie Zakonni, Kapłani diecezjalni mówią o odkryciu drogi swojego powołania.

Aby posłuchać serii filmów #posłuchajgłosuBoga kliknij w poniższy obrazek i wybierz świadectwo osoby, które chcesz usłyszeć.

Post Author: Michał Grzyb