Skrutynia dla uczestników po II st. ONŻ

Diecezjalna Diakonia Deuterokatechumenatu zaprasza wszystkich uczestników drugiego roku formacji (czyli po 2°ONŻ) wraz z animatorami na trzy spotkania z obrzędem skrutynium.

Spotkania odbędą się w marcowe piątki Wielkiego Postu w kościele św. Marka w Krakowie:

6 marca godz. 19:30 ( piątek) – Eucharystia z obrzędem zapisania imienia
20 marca godz. 19:30 (piatek)
27 marca godz. 19:30 (piątek)

Istotą treści poruszanych w trzech skrutyniach jest pouczenie o tajemnicy grzechu i o odkupieńczej misji Chrystusa. Poznajemy Go jako Wodę żywą, Światło i Życie. Te trzy tematy wypływają z kolejnych perykop ewangelicznych, rozważanych w obrzędach: z trzeciej, czwartej i piątej niedzieli Wielkiego Postu (rok A). Jest to spotkanie Jezusa z Samarytanką, uzdrowienie niewidomego od urodzenia oraz wskrzeszenie Łazarza.

Wspaniałe jest to, że uczestnicząc w formacji deuterokatechumenalnej, korzystamy z obrzędów przypisanych katechumenom. Dzieje się tak w pierwszym roku formacji, gdy podczas celebracji słowa Bożego, dotyczących kolejnych 10-ciu Drogowskazów, modlimy się odpowiednimi egzorcyzmami mniejszymi i błogosławieństwami. Również przed samym odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych w czasie drugiego roku formacji jest kilka takich możliwości. Wspomniany już obrzęd wybrania, czyli zapisania imienia jest pierwszą z nich. Następnie trzy skrutynia oraz przekazanie Symbolu wiary i Modlitwy Pańskiej i obrzęd Effeta – naznaczenie zmysłów i uzdolnienie do wyznania wiary. Wszystkie te nabożeństwa są ogromnym skarbem Kościoła i darem dla tych, którzy pragną być ochrzczeni. Uświadamiając sobie sens i znaczenie naszego chrztu w formacji deuterokatechumenalnej czerpiemy z ich bogactwa.

Post Author: Michał Grzyb