Eschatologiczna Pielgrzymka Adwentowa

Chrystus zapowiada swoim uczniom, że przyjdzie niczym złodziej w nocy – w momencie, w którym się Go nie będą spodziewać. W duchu tych słów, mnisi różnych wieków wstawali w nocy na odmawianie Liturgii godzin, bo gdyby właśnie tej nocy Pan powtórnie przyszedł, oni czuwaliby na modlitwie. Ta długa tradycja Kościoła wzywa wszystkich wiernych, aby szczególnie w Adwencie wzbudzali w sobie na nowo ducha oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa.

Dlatego krakowska oaza gorąco zachęca do wspólnego podjęcia Eschatologicznej Pielgrzymki Adwentowej w nocy z 7 na 8 grudnia 2019 roku. Rozpoczniemy o godzinie 23:30 w kościele św. Wojciecha celebrowaniem Godziny czytań. Następnie wyruszymy z pełnego zgiełku serca Krakowa do Tyńca, gdzie będziemy uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. o 6:30, a po niej w Jutrzni. W trakcie drogi będziemy przeżywać celebracje dwóch stacji. Ważnym znakiem podczas naszej nocnej pielgrzymki będą niesione zapalone lampiony. Dlatego prosimy, aby w miarę możliwości, każdy uczestnik przyniósł ze sobą lampion oświetlany świecą (najlepiej podgrzewaczem). Cała droga liczy około 16 kilometrów. Odcinki między stacjami będziemy pokonywać w ciszy, zaś na ostatnim postaramy się zaśpiewać Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, dlatego warto zadbać o posiadanie ich tekstu w telefonie.

Przyjdź, aby nabrać ducha wyczekiwania na nadejście Pana! Może tej właśnie nocy, z 7 na 8 grudnia, przyjdzie powtórnie. Szczęśliwi ci, których zastanie czuwających.

Wydarzenie na Facebooku : Eschatologiczna Pielgrzymka Adwentowa

Post Author: Igor Szumny