47. Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej – #REKODZIĘKCZYNIENIE

CZCIGODNY KSIĘŻE MODERATORZE!

DROGA WSPÓLNOTO OAZOWA!

Serdecznie zapraszamy Was do uczestnictwa w 47. Pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej, dnia 31 sierpnia 2019 r. (sobota) o godz. 10.00, która zgromadzi na wspólnej modlitwie: Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół, Służbę Liturgiczną Ołtarza, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św., Ruch Apostolstwa Młodzieży, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
Chcemy wspólnie podziękować za czas wakacyjnych rekolekcji i prosić przez wstawiennictwo Matki Bożej Kalwaryjskiej o potrzebne łaski na nowy rozpoczynający się Rok Formacyjny.
Zapraszamy Księdza Moderatora do koncelebry we Mszy Świętej z  Księdzem Arcybiskupem i Księżmi Biskupami oraz braćmi w Kapłaństwie. Prosimy to zaproszenie skierować do wszystkich księży w Waszej Parafii oraz do wszystkich Parafian szczególnie, tych zaangażowanych we wspólnoty formacyjne i tych, którzy uczestniczyli w rekolekcjach wakacyjnych. Kapłanów prosimy o zabranie ze sobą albę, cingulum i stułę koloru białego.
Z góry dziękujemy za podjęty trud przygotowania do Pielgrzymki.
Za wszelkie dobro Bogu i ludziom niech będą dzięki!
Z wyrazami głębokiego szacunku i z Chrystusowym pozdrowieniem

 

      ks. Jacek Bernacik

Współpracownik Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie

Archidiecezji Krakowskiej

  ks. Ryszard Gacek

Moderator Diecezjalny

Ruchu Światło-Życie

Archidiecezji Krakowskiej

   

 

Kraków, 12 sierpnia 2019 r.

 

PROGRAM PIELGRZYMKI

30 VIII 2019 r. – piątek

 

16 00     próba obrzędu błogosławienia animatorów

1700      Nieszpory dla kandydatów na animatorów

1800      kolacja

1900      Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Janusza Mastalskiego w bazylice

2030     Modlitwa Uwielbienia w bazylice

2200     cisza nocna

 

31 VIII 2019 r. – sobota

730       Jutrznia

810        śniadanie, zbiórka kandydatów na animatorów i przygotowanie procesji wejścia

1000      rozpoczęcie Eucharystii pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, księży Biskupów i moderatorów wspólnot: Ruchu Światło Życie, Domowego Kościoła, Służby Liturgicznej Ołtarza, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św., Ruchu Apostolstwa Młodzieży, Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży z obrzędem błogosławieństwa animatorów Ruchu Światło-Życie oraz par rejonowych Domowego Kościoła

1200         wspólna agapa i wspólne uczestnictwo w śpiewie i tańcach

1330      zakończenie

 

 

Post Author: ks. Ryszard