Celebracja VIII Kroku – Świadectwo – godz. 20:00!


Bardzo serdecznie zapraszamy uczestników po I stopniu Oazy Nowego Życia na Celebracje VIII Kroku – Świadectwo ku Dojrzałości chrześcijańskiej. Odbędzie się ona w piątek 10 maja o godz. 20:00 w kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie. 

Celebracja to czas, w którym będzie okazja nie tylko do słuchania Słowa, ale także dzielenia się nim, podczas krótkich spotkań w małych grupach i dostrzegania owoców Jego działa, słuchając świadectw animatorów, którzy starają się żyć drogowskazami. Na koniec wszyscy kroczący drogą deuterokatechumenatu otoczeni zostaną modlitwą, przez prowadzących ich animatorów.

Treść Drogowskazu:

ŚWIADECTWO słowa i życia jest nakazem Pana, który chce, aby światłość nasz świeciła przed ludźmi i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego, abyśmy mogli stać się Jego świadkami. Ufając tej mocy i modląc się o nią chcę przy każdej okazji wyznawać Chrystusa – mojego Pana i Zbawiciela.

Post Author: Michał Grzyb