Komentarze i rozważania na Triduum Paschalne

Wszystkim oazowiczom ( i nie tylko) polecamy Komentarze liturgiczne i rozważania na adoracje oraz Drogę Krzyżową podczas Triduum Paschalnego”, przygotowane przez Diakonię Liturgiczną i Diakonię Modlitwy.

Wersja w formacie .doc, przeznaczona jest do samodzielnej edycji w programie word. Wersja .pdf przeznaczona jest od razu do wydruku.

Post Author: Michał Grzyb