Środowe Uwielbienie na Plantach

„Modlitwa jest tym dla życia nadprzyrodzonego czym oddech dla ciała” Czcigodny Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki ❣

Comiesięczne spotkania modlitewne organizowane przez Diecezjalną Diakonię Modlitwy Kraków (DDM) mogą być i dla wielu już są prawdziwym oddechem Ducha. Niezmiennie od lat w pierwszą środę miesiąca spotykamy się, by wspólnie przylgnąć do Boga ✝💕

📖 Zaczynamy konferencją o 20:00.
Tegorocznym tematem konferencji są błogosławieństwa:
Błogosławić, czyli co?
Co oznaczają błogosławieństwa zostawione nam przez Jezusa?
Błogosławieństwa – kolejny nakaz czy…?
Na te i wiele innych pytań odpowiedzi pojawią się wkrótce.
Konkretne tematy danych miesięcy będą podawane na bieżąco.

🔥 Po około 10 minutach konferencji przechodzimy do uwielbienia. Modlitwa uwielbienia jest taką „formą modlitwy, w której człowiek całkiem bezpośrednio uznaje iż Bóg jest Bogiem (KomKKK 556)”; „wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że ON JEST” (KKK 2639). 🌊🌊🌊
Uwielbienie jest rezultatem spotkania z Bogiem, poznania jednego z Jego imion. Jak wiele razy w ciągu miesiąca Pan daje się nam poznać? Czy to w spowiedzi, w Eucharystii, w modlitwie, w kimś obok mnie, w zdobytej wiedzy, we wstawaniu i kładzeniu się spać, w uśmiechu i łzach. Przyjdź, bądźmy Mu wdzięczni sercem Kościoła za to, że Jest 😊😊😊
Podczas uwielbienia będzie można także skorzystać ze spowiedzi i modlitwy wstawienniczej.

Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę, wspólne uwielbienie Tego Który Jest. Polecamy się także waszej modlitwie 🙏

Post Author: Michał Grzyb