PentecostApp

PentecostApp

Jest to projekt skierowany do grup przygotowania do bierzmowania. Jego sercem jest aplikacja mobilna, w której codziennie jest serwowana inspirująca, motywująca, czasem pobudzająca do refleksji, religijną treść. Aplikacja współpracuje z systemem internetowym, który umożliwia tworzenie grup i w ramach nich komunikację.

PentecostApp zostało stworzone z myślą o bierzmowanych, ale może być swobodnie wykorzystywane indywidualnie przez każdego, kto chce codziennie otrzymywać inspirującą treść, a także przez wszelkie ogrupy religijne, chcące wykrzystać do swojej komunikacji mechanizm wiadomości i powiadomień.

System Internetowy

PentecostApp oprócz aplikacji mobilnej składa się także z systemu internetowego. System pozwala na rejestrację, zakładanie konta parafi i grup, do której potem mogą dołączać prowadzący i uczestnicy. W ramach grupy z systemu internetowego prowadzący może wysłać wiadomość do wszystkich jej członków, która potem pojawia się w telefonie adresatów jako powiadomienie. Nadawca ma potem podgląd na to, kto przeczytał już jego wiadmość.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www. pentecostapp.pl

Post Author: Michał Grzyb