Przedstawienie kandydatów na animatorów biskupowi

W czasie wieczornej Eucharystii 31 sierpnia o godzinie 19:00 w bazylice odbędzie się przedstawienie kandydatów na animatorów księdzu biskupowi. W czasie tej Mszy św. kandydaci składają na ręce księdza biskupa pisemną prośbę o błogosławieństwo. Kandydata do posługi animatora przedstawia poręczyciel, czyli animator formacji podstawowej kandydata na animatora, który bierze odpowiedzialność za należyte przygotowanie, oraz dalszą formację oraz posługę. Eucharystii przewodniczyć będzie bp Jan Szkodoń.

Po Mszy Swiętej w kaplicy Domu Pielgrzyma będzie miała miejsca adoracja Najświętszego Sakramentu, połączona z modlitwą wstawienniczą o wylanie Ducha Swiętego.

W tym dniu około godziny 16:00 po zakończonym ORAKu kandydaci na animatorów przyjadą do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie odbędzie się próba przy ołtarzu polowym.

Post Author: Michał Grzyb