Nowi pasterze Oazy Krakowskiej!

W dniu dzisiejszym ogłoszone zostały zmiany personalne w naszej diecezji. Moderatorem Diecezjalnym został ks. Ryszard Gacek, a jego współpracownikiem mianowany został ks. Jacek Bernacik.

ks. Ryszard Gacek zwolniony został z obowiązków wikariusza parafii. Jana Chrzciciela w Krakowie-Prądniku Cz. i mianowany moderatorem diecezjalnym Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, z zamieszkaniem w parafii Świętego Krzyża w Krakowie

ks. Jacek Bernacik zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Józefa w Krakowie-os. Kalinowe i mianowany wikariuszem w wymiarze ½ etatu w par. Najświętszego Salwatora w Krakowie oraz skierowany do pracy w Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej w wymiarze ½ etatu.

Źródło: diecezja.pl

Post Author: Michał Grzyb