Scieżki oazowe w Krościenku dostępne 30stego czerwca!

Drodzy moderatorzy, animatorzy i członkowie diakonii!

Z wielką radością serdecznie zapraszam wszystkich członków ruchu na otwarcie „oazowych ścieżek” w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku n. Dunajcem w dniu 30 VI 2018 r. o godz. 14.

Od tego dnia aż do 20 IX codziennie będzie można je zwiedzać w godz. 9-18. Wędrówkę po „oazowych ścieżkach” i jej około pięćdziesięciu przystankach można będzie łączyć z wykorzystaniem przewodnika audio oraz aplikacji pobranej na telefon. Mamy nadzieję, że rozwiązanie jakie proponujemy – unikalne na skalę europejską – umożliwi poznawanie naszego ruchu połączone z katechezą na temat życia duchowego, dostosowaną do różnych kategorii zwiedzających.

A przy okazji otwarcia ścieżek  kilka informacji:

Ponieważ spodziewamy się w wakacje bardzo wielu turystów i oazowiczów oraz pragniemy, aby zwiedzanie centrum ruchu miało też wymiar duchowy, dlatego chcemy dla nich zarezerwować kaplicę Chrystusa Sługi. W poprzednich latach w miesiącach letnich często bywało, że co półtorej godziny  były w niej odprawiane msze św. poprzedzane nauką śpiewów i przygotowaniem do liturgii, co niemal wykluczało modlitwę w ciszy indywidualnych osób.

Stąd też, jak ogłaszałem w czasie Centralnej Oazy Matki, wszystkim grupom rekolekcyjnym nawiedzającym Krościenko w lipcu i sierpniu br. proponujemy udział we mszach świętych w dolnym kościele, przy grobie Czcigodnego Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego według następującego porządku:

godz. 9 – według formularza II stopnia ONŻ

godz. 11 – według formularza I stopnia ONŻ

godz. 13 – według formularza OND (lub ewentualnie ODB)

godz. 15 – według różnych formularzy, w zależności od zapotrzebowania.

Podobnie jak w ubiegłych latach, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do sekretariatu na Kopiej Górce zamiaru przyjazdu.

I jeszcze gorący apel o wolontariuszy do pracy w Centrum Ruchu w miesiącach lipcu i sierpniu! Zapewniamy darmowe noclegi i posiłki, a przy dłuższej pracy podpisujemy umowy wolontariackie. Serdecznie zapraszamy!

Pozdrawiam zapewniając o modlitwie wszystkich przygotowujących się do tegorocznych oaz wakacyjnych

Post Author: Michał Grzyb