Pobierz materiały do formacji permanentnej OŻK 2017

W roku formacyjnym OŻK 2017 mamy dużą różnorodność materiałów do formacji permanentnej. Poniżej prezentujemy zarówno materiały przygotowne przez Centrale Ruchu Swiatło-Życie, jak i nasz krakowski projek „Aby byli jedno”.  

Sympozjum, które w ramach obchodów trzydziestej rocznicy śmierci założyciela naszego Ruchu odbyło się w Sejmie w dniu 18 marca 2017 r. pod tytułem: „Ks. Franciszek Blachnicki – wychowawca wolnych ludzi” oraz uroczysta gala: „Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”, jaka miała miejsce tego samego dnia w gmachu Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, uświadomiły zwłaszcza ich organizatorom, jak w bardzo ograniczonym stopniu znana jest i rozwijana spuścizna czcigodnego Sługi Bożego w zakresie zaangażowania ludzi Kościoła w życie społeczne, samorządowe oraz polityczne naszej Ojczyzny. Niniejsze pomoce przeznaczone dla uczestników formacji permanentnej, a więc dla animatorów, moderatorów i diakonii Ruchu Światło-Życie, mają być próbą przybliżenia tej tematyki, która stała się jedną z głównych sfer aktywności ks. Blachnickiego w ostatnich siedmiu latach jego życia i wobec której ludzie Ruchu nie powinni pozostawać obojętni. Prezentowane poniżej konspekty są w przeważającej części oparte na fragmentach książki założyciela naszego ruchu: Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia, wydanej przez wydawnictwo Maximilianum w Carlsbergu w 1985 r. W zamieszczonych tekstach, ze względu na zamiar akcentowania uniwersalnego wymiaru prezentowanych tekstów, pominięto fragmenty dotyczące bezpośrednich odniesień do wydarzeń politycznych z pierwszej połowy lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku, a także ścisłego nawiązania do tematyki alkoholowej. W ten sposób starano się przybliżyć przede wszystkim zasady i motywacje, jakimi według księdza Blachnickiego winni się kierować chrześcijanie pragnący angażować się w życie społeczne i polityczne w nadziei, że być może taka refleksja skłoni wychowanków Ruchu Światło- Życie do większej aktywności na tym polu, a na pewno pomoże im w przemyśleniu ich postaw odnoszących się do ważnej dla każdego – niezależnie od pełnionych funkcji czy diakonii – problematyki społecznej, samorządowej i politycznej. Być może stanie się też przyczynkiem do nowych inicjatyw w tej dziedzinie. Sugerowana metoda pracy w niniejszym konspekcie jest następująca: Po modlitwie do Ducha Świętego wskazana osoba czyta podane teksty lub też prowadzący streszcza ich najważniejsze części. Następnie uczestnicy podkreślają kluczowe dla nich myśli, ewentualnie – jeśli zachodzi taka potrzeba – proszą prowadzącego o wyjaśnienie niezrozumiałych fragmentów. Kolejny punkt to refleksja i dzielenie na bazie pytań dołączonych do każdego konspektu spotkania, których celem jest powiązanie ukazywanych treści z obecną sytuacją społeczną oraz z przemyśleniami i życiem poszczególnych uczestników. Istotne w tym punkcie staje się formułowanie konkretnych postanowień odnoszących się do możliwości zastosowania omawianych tematów w praktycznym postępowaniu. Wreszcie końcowym elementem spotkania jest modlitwa spontaniczna lub odmówienie dziesiątka różańca w określonej intencji.

ks. Marek Sędek

Moderator Generalny Ruchu Swiatło-Życie

Materiały do formacji permanentnej przygotowane prze Centrale w Krościenku nad Dunajcem, pobrać można klikając w link na górze strony.  Pobierz


Można też skorzystać z naszych krakowskich materiałów, przygotowanych w ramach projektu  “Ut unum sint – Aby byli jedno”.

Kochani Animatorzy
Śpieszę do Was z kilkoma słowami na temat materiałów formacyjnych “Ut Unum Sint – Aby byli jedno”. Na początku bardzo dziękuję an. Kubie za ich przygotowanie. Całym Sobą potwierdzam je i Zachęcam do korzystania z nich. Wyjaśniając od razu – nie, nie chcemy tracić jedności z Ruchem na szczeblu ogólnopolskim; nie, nie chcemy zmuszać do czegokolwiek.
Drodzy – te materiały mogą służyć Wam jako pomoc do formacji permanentnej i tak je przyjmijcie. Niech dzieło Naszego RUCHU się rozwija i każdego z Nas prowadzi do jeszcze żywszego zjednoczenia z Bogiem w Jego Kościele.

Ks. Michał Leśniak

Moderator Diecezjalny Ruchu Swiatło-Życie w Archidiecezji Krakowskiej

Post Author: Michał Grzyb