Nie pije bo kocham!

20d04783913f97325b1a85c8902b
Przed nami 35 rocznica proklamowania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz radosny czas kanonizacji bł. Jana Pawła II – duchowego ojca Krucjaty. Te wydarzenia wzywają nas do uwielbienia i dziękczynienia za tak wielkie dary.
Chcemy  podjąć konkretną akcję NIE PIJĘ, BO KOCHAM, która na nowo rozpali płomień miłości członków KWC i zainspiruje do podejmowania nowych dzieł wyzwolenia w duchu Nowej Kultury oraz wychodzenia z Dziełem Niepokalanej daleko poza nasz Ruch. 23 września w Warszawie odbędzie się  piknik „Świadek wolności”, ma który serdecznie zapraszamy. 

Drodzy Moderatorzy i Odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie!

W nawiązaniu do wcześniejszego listu Moderatora Generalnego oraz spotkania z kolegium księży i moderatorów Ruchu, w obecności ks. arcybiskupa Adama Szala delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie, dotyczącego realizowanej przez Ruch kampanii „Nie piję bo kocham”, Narodowego Kongresu Trzeźwości oraz pikniku „Świadek wolności” prosimy o rozesłanie do osób odpowiedzialnych w poszczególnych diecezjach i parafiach plakatów związanych z naszą akcją. Prosimy również o wydrukowanie i powieszenie tych materiałów na tablicach ogłoszeń będących w dyspozycji Ruchu oraz w miejscach publicznych dostępnych dla szerszego grona odbiorców, taki jak uczelnie czy miejsca spotkań lokalnych społeczności.

Prosimy o zaangażowanie w tej sprawie, ponieważ kampania właśnie się zaczyna i będzie trwała niemal do końca grudnia tego roku. Potrzebne jest w tej chwili jak najszersze dotarcie z informacją o akcji do członków naszego Ruchu, ale także wszystkich ludzi dobrej woli. Sprawą w tej chwili zasadniczą jest organizowany 23 września piknik „Świadek wolności”, o którym mogliście przeczytać w przywoływanym liście. Ważne jest by piknik miał dobrą frekwencję, ponieważ będzie to sprawdzianem wizerunkowym całej kampanii co w znacznej mierze może się przełożyć na jej owoce. Nie zapominajmy, że nie jest wykluczona obecność podczas pikniku najwyższych władz państwowych i kościelnych zatem wydarzenie to będzie świadczyć o naszych zdolnościach organizacyjnych i powadze jako partnera dużych akcji o skali ogólnonarodowej.

Niech dodatkową motywacją dla Was będzie świadomość, że w 30. rocznicę śmierci Czcigodnego Sługi Księdza Franciszka Blachnickiego stoi przed nami szczególne zadanie realizacji jego dzieła, ale i możliwość wykorzystania niespotykanych dotąd w takiej skali środków dotarcia z przekazem konieczności wyzwolenia z nałogów jako warunku naprawy duchowego życia Polaków.

                                        Z poważaniem

                                        Wojciech Terlikowski – koordynator kampanii „Nie piję, bo kocham”

0001-4
Program:
13.30 – NEW LIFE’m
Prezentacja idei kampanii społecznej „Nie pije bo kocham”, taniec, integracja
12.00 – 19.00 – miasteczko namiotowe
a) namiot debaty
14.45 – Debata „Prawda Krzyż Wyzwolenie”
15.45 – Debata „Rodzina Siłą Polski”
16.45 – Debata „Nie piję bo kocham”
17.00 – „Prorok nie umiera – ks. Franciszek Blachnicki” – film
Cały czas w namiocie tym będzie wystawa multimedialna „ks. Franciszek Blachnicki Wychowawca Wolnych Ludzi”

  1. b) namiot Miłosierdzia – cały czas Adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź
  2. c) namiot Ruchu Światło-Życie
  3. d) namiot dzieci – gry zabawy, malowania twarzy
  4. e) namiot CMJPII – prezentacja życia i dzieła JPII
  5. f) namiot Ewangelizacji – każdy będzie mógł nagrać do kamery swoje świadectwo

14.20 – ARKADIO
15.00 – Świadek Wolności w Rodzinie – klip, świadectwo,
15.30 – ARKA NOEGO
16.45 – Świadek Wolności w działalności charytatywnej, społecznej – klip, świadectwo,
17:00 – FPS
17.45 – Świadek Wolności w życiu gospodarczym i politycznym – klip, świadectwo,
18.00 – KULTYWACJA
18.40 – Prawda Krzyż Wyzwolenie
19.00 – Prezentacja, przedstawienie idei Kongresu Trzeźwości w kontekście Świadka Wolności
19.30 – 20.40 ŚWIADEK WOLNOŚCI – I część wydarzenia skupiona na ukazaniu Świadków Wolności – poprzez ukazanie Św. Jana Pawła II, x. Franciszka Blachnickiego, Karoliny Kózkównej, Helenki Kmieć. Każdy z nas powołany jest aby być Świadkiem Wolności.
Artyści: New Life’m, Krzysztof Cugowski, Agnieszka Cudzich, Lidia Pospieszalska, Adam Krylik, Full Power Spirit, Radosław Pazura, Dariusz Kowalski
20.40 – 22.00 UWIELBIENIE – II część nabożeństwa pełna radości, tańca i chwalenia Boga.
 

Post Author: Michał Grzyb