„Różaniec do Granic”

rozaniec-do-granic

„Różaniec do Granic”
www.rozaniecdogranic.pl

W dniu 7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, które w tym roku przypada w pierwszą sobotę miesiąca, liczne grono wierzących uda się nad granicę Polski, by tam odmówić różaniec. Do tej wspólnej, szczególnej modlitwy zachęcają bisk
upi Polscy w komunikacie, który będzie odczytywany w parafiach w jedną z niedziel września.
„Różaniec do Granic” to wielkie wydarzenie religijne, które będzie przeżywane w dwóch etapach. W pierwszej części wierni zgromadzą się w tzw. „kościołach stacyjnych”. Tam wysłuchają konferencji, będą uczestniczyć w Eucharystii i przeżyją adorację Najświętszego Sakramentu. Potem przejdą (lub przejadą) na wyznaczone miejsce, nazwane „strefą modlitwy”. W archidiecezji krakowskiej wyznaczonych zostało ponad 60 takich „stref” rozciągających się na długości prawie 160 km. Ten „szlak modlitewny” rozpoczyna się w Sromowcach Wyżnych, które sąsiadują z diecezją tarnowską, a kończy się w Lachowicach, które sąsiadują z diecezją bielsko-żywiecką.
Różaniec będzie odmawiany w małych grupach, dlatego potrzeba wielu Animatorów/Wolontariuszy do prowadzenia tej modlitwy.
Zwracam się z prośbą do wszystkich chętnych o podjęcie tej modlitewnej posługi. Może być ona zrealizowana w różnej formie:
1. Taką służbę podejmą przede wszystkim parafianie z „kościołów stacyjnych”. Znają oni teren i wiedzą jak dojść do odpowiedniej „strefy modlitwy”. Po dojściu na wyznaczone miejsce mogą sami prowadzić różaniec lub poprosić, aby uczynili to animatorzy, którzy się zgłosili do tej posługi.
2. Animator organizuje w swojej parafii lub wśród swoich znajomych grupę od kilku do kilkudziesięciu osób. Przyjeżdżają oni do wybranego „kościoła stacyjnego”, gdzie przeżywają pierwszą część wspólnej modlitwy, a następnie udają się do wskazanej im przez miejscowych duszpasterzy „strefy modlitwy”, gdzie odmawiają różaniec. Jeśli animator przyjeżdża z grupą, powinien zgłosić na ogólnopolskiej stronie internetowej, ile osób z nim przyjeżdża.
3. Osoba, gotowa pełnić funkcję Animatora/Wolontariusza, zgłasza się pod podany poniżej adres zaznaczając, że jest gotowa posługiwać tam, gdzie zaistnieje taka potrzeba. Wszyscy animatorzy powinni pomóc służbom porządkowym, aby przejście (lub przejazd) z kościoła do „stref modlitwy” odbywało się spokojnie i bezpiecznie.
Koordynatorzy posługi animatorów przekażą do Księdza Proboszcza danego „kościoła stacyjnego” informację, ilu Animatorów/Wolontariuszy planuje przyjazd do tego kościoła i chce stamtąd pójść do wskazanej „strefy modlitwy”. Dla Animatorów/Wolontariuszy przygotowane są specjalne książeczki z informacją o przebiegu modlitwy oraz z rozważaniami do poszczególnych części różańca. Animatorzy mogą je otrzymać w miejscu zgłoszeń (Kraków, ul. Wiślna 12/7).
Mogą również zamieszczone w niej teksty pobrać z ogólnopolskiej strony internetowej.
Zgłoszenia Animatorów/Wolontariuszy „Różańca do Granic” przyjmuje biuro Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, ul. Wiślna 12/7 31-007 Kraków, tel. (12) 62 88 229, e-mail: biuro@krakow.ksm.org.pl od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 (w piątek do godz. 13.00). Tam również można otrzymać informacje na temat przebiegu „Różańca do Granic” w Archidiecezji Krakowskiej. Takie informacje będą również zamieszczone na stronie internetowej naszej archidiecezji: www.diecezja.pl
Dziękując za zaangażowanie proszę o modlitewne wsparcie tego dzieła.

Ks. Stanisław Szczepaniec
Koordynator „Różańca do Granic”
w Archidiecezji Krakowskiej

Post Author: Michał Grzyb