Musicae Sacrae Disciplina – blog, nie tylko dla koneserów muzyki sakralnej

21076535_2021822814704094_1487927158_n-1

Musicae Sacrae Disciplina to już nie tylko tytuł jednej z późniejszych encyklik Papieża Piusa XII,  od 27 lipca Roku Pańskiego 2017 identyczną nazwę nadano blogowi, którego zadaniem jest zgłębienie tematyki muzyki sakralnej (z naciskiem na muzykę sakralną liturgiczną) i badanie wpływu świata dźwięków na życie duchowe, szczególnie podczas sprawowania sakramentów w Kościele.

Autor bloga (an. Janusz Krzysztof Korczak – licencjat  Muzyki Kościelnej na UPJPII, student Kompozycji na AMuz w Krakowie, a także organista i członek Diecezjalnej Diakonii Muzycznej) przyjął strategię stopniowej analizy wszelkiej rangi dokumentów wchodzących w skład Magisterium KK,

które w jakikolwiek sposób podejmują treści bliskie tematyce założonej przez niego strony internetowej, a także opatruje komentarzem fragmenty, które uznaje za kluczowe próbując dokonać zestawienia tychże fragmentów z obecną rzeczywistością Kościoła i świata, wyrażając przy tym wiarę, iż takie działanie przyczyni się do pogłębienia niezwykłej relacji Boga z człowiekiem i posłuży poszerzaniu wiedzy o Liturgii i muzyce.

Adres strony internetowej: www.musicaesacraedisciplina.blogspot.com

Adres na portalu Facebook: www.facebook.com/musicaesacraedisciplina

Serdecznie zapraszam wszystkich do lektury bloga i pokornie proszę o modlitwę, aby moja praca była wyłącznie na Bożą Chwałę i służyła uświęceniu wiernych, albowiem takie właśnie cele muzyki, podaje Pius XII w swojej encyklice, której tytuł postanowiłem zaadaptować jako nazwę strony internetowej.

 

Szczęść Boże,

Janusz K. Korczak

+++

Post Author: Michał Grzyb