"Aby byli jedno – Ut unum sint" – projekt formacyjny dla animatorów!

33358560806_0ae1b498a6_o

Gorąco zachęcamy animatorów i wszystkich zainteresowanych, do włączenia się w projekt formacyjny „Ut unum sint”. Będzie to szansa na pogłębienie swojej relacji nie tylko ze Słowem, ale także z drugim człowiekiem kroczącym drogą charyzmatu ΦΩΣ ΖΩΗ. 

 

Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie (Pwt 8,5).

 

Formacja po formacji, czyli zadanie na całe życie!

Pełnienie diakonii w Ruchu Swiatło-Życie nie może się ograniczać jedynie do podejmowa­nia różnego rodzaju działań. Diakonia jest również miejscem formacji. Mamy nadzieje, że nie myślisz, że formacja w Ruchu Światło-Życie trwa trzy stopnie, albo – co gorsza – trzy lata. Formacja to zadanie na całe życie. I nawet nie dlatego, że jesteś animatorem. Ale dlatego, że formacja jest powinnością każdego chrześcijanina, zarówno świeckiego, jak i duchownego. I nie jest ona celem samym w sobie. Formacja ma nas przygotować do wypełniania woli Pana -podjęcia tej jedynej i niepowtarzalnej misji, którą On nam wyznaczył (por. ChL 58).

Formacja permanentna

Pierwsza rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę w formacji permanentnej, czyli takiej, która ma trwać stale, to odpowiedzialność za samego siebie. Każdy animator powinien przede wszystkim być odpowiedzialny sam za swoje życie duchowe, chodzi tu przede wszystkim o wierność podstawowym praktykom, takim jak właśnie modlitwa, regularna spowiedź, Eucharystia. Ta przestrzeń kształtuje w nas i umacnia relacje z Panem Bogiem, ale także z innymi ludźmi. To w niej dokonuje się nawrócenie, pojednanie, nowe życie. życie duchowe musi w nas się rozwijać, być żywe. Dobrze, jeśli nie jesteśmy na tej drodze sami i możemy liczyć na swojego stałego spowiednika czy kierownika duchowego.

Konfrontacja różnych spraw

Dobrze byłoby, gdyby każdy animator miał swojego animatora. Chodzi bardziej o to, aby mieć np. od czasu do czasu możliwość skonfrontowania różnych spraw, aby była osoba, z którą mogę porozmawiać, która widzi mnie w moim codziennym życiu, działaniu i może mnie czasem obiektywniej ocenić, niż ja sam. Czyli, że jego rola ma być inna, niż np. animatora grupy w czasie formacji podstawowej i inna także od stałego spowiednika czy duchowego kierownika.
Możemy wzbogacać swoją formację, poprzez formacje w małej grupie, także grupie posługujących w parafii animatorów.

Anna Pełka

Tekst pochodzi z pisma Ruchu Swiatło-Życie „Wieczernik”


„Aby byli jedno”

Taką szansą na spotkania w parafiach może być  formacja animatorów, którzy raz w miesiącu będą podejmować trud pochylania się nad Słowem i wcielania go w życie. Pomocą może służyć  zestaw spotkań, przeznaczonych do formacji permanentnej, składający się z 10 konspektów  Można pobrać go z facebookowego profilu: Ut unum sint, albo wprost na swój komputer z tego linku: pobierz.

Cały cykl konspektów oparty jest na, krótkim fragmencie pochodzącym z Modlitwy Arcykaplańskiej Jezusa: „Ut unum sint”  z łac. „Aby byli jedno” J 17, 21a. Kolejne miesiące pracy będą analizować, pogłębiać i pozwalać przeżyć konkretne prawdy wynikające z tego wezwania. Spotkania formacyjne dzielą się na dwie kategorie:

1. Podstawowe:
Konspekty z tej kategorii są konieczne do dobrego przeżycia formacji pod hasłem Ut unum sint (łac. Aby byli jedno) i należą do nich spotkania:
02_Pokora, 04_Wspólnota, 05_Parafia, 08_Liturgia.

2. Zalecane:
Pozostałe konspekty zawierają treści, które wypływają z tych, które zostały
wspomniane wyżej i zawierają się w nich spotkania:
01_Zgoda, 03_Różnice, 06_Dekanat, 07_Diecezja, 09_zmiany, 10_Zakończenie.

Zachęcamy  gorąco do pobrania, korzystania i udostępniania dalej w swoich parafiach i diakoniach.

Konspekty przygotował an. Jakub Sciga


Kochani Animatorzy
Śpieszę do Was z kilkoma słowami na temat materiałów formacyjnych „Ut Unum Sint – Aby byli jedno”. Na początku bardzo dziękuję an. Kubie za ich przygotowanie. Całym Sobą potwierdzam je i Zachęcam do korzystania z nich. Wyjaśniając od razu – nie, nie chcemy tracić jedności z Ruchem na szczeblu ogólnopolskim; nie, nie chcemy zmuszać do czegokolwiek.

Drodzy – te materiały mogą służyć Wam jako pomoc do formacji permanentnej i tak je przyjmijcie. Niech dzieło Naszego RUCHU się rozwija i każdego z Nas prowadzi do jeszcze żywszego zjednoczenia z Bogiem w Jego Kościele.

Wasz – Ks. Michał Leśniak

Post Author: Michał Grzyb