Celebracja IX Kroku – Nowa Kultura

fot. Michał Grzyb

26.05.2017 (piątek) odbędzie się Celebracja IX kroku ku dojrzałości chrześcijańskiej – Nowa Kultura . Początek w piątek o godzinie 19:45 Zapraszamy wszystkich uczestników, którzy w tym roku weszli na drogę formacji deuterokatechumentalnej, wraz z animatorami.

O pomoc w przygotowaniu Celebracji IX Kroku prosimy:

  • wspólnotę oazową działającą przy parafii Miłosierdzia Bożego w Jeziorzanach
  • Diakonie Wyzwolenia

9. NOWA KULTURA polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność, oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia; jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji; moim świadectwem w tej dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków oraz szerzenie kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby.

Post Author: Michał Grzyb