"Sługa Niepokalanej" – konkurs na piosenkę roku

blachnicki2
 

Drodzy Bracia i Siostry!

Hasłem roku formacyjnego 2017/2018 będą słowa: Sługa Niepokalanej. Hasło to nawiązuje do trzydziestej rocznicy śmierci ks. F. Blachnickiego, przypadającej 27 lutego 2017 r. Początkiem obchodów tej rocznicy będzie 42. Kongregacja Odpowiedzialnych na Jasnej Górze w dniach: 24–27 II 2017.Po konsultacji z uczestnikami Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Jedności niniejszym ogłaszam konkurs na piosenkę roku formacyjnego 2017/2018, który będzie przebiegał pod hasłem: Sługa Niepokalanej.

ks. Marek Sędek

Celem konkursu jest wyłonienie piosenki, która będzie towarzyszyć spotkaniom Ruchu, szczególnie zaś wakacyjnym oazom rekolekcyjnym w roku formacyjnym 2017/2018 jako „piosenka roku”. Powinien to być autorski, nietrudny, w miarę możliwości krótki utwór muzyczny składający się z tekstu i melodii, wyrażający temat roku „Sługa Niepokalanej”. W warstwie tekstowej proponujemy oparcie się na zaproponowanych tekstach źródłowych.

Od strony organizacyjnej za konkurs odpowiedzialna jest Centralna Diakonia Muzyczna.

Do konkursu zapraszamy wszystkich członków Ruchu, w szczególności animatorów muzycznych, diakonie muzyczne, kompozytorów oraz osoby zainteresowane. Piosenki mogą być komponowane indywidualnie oraz przez grupę osób.

Kompozycje w postaci: zapisu nutowego, napisanego osobno tekstu, nagrania (najlepiej w formie pliku mp3) oraz krótkiej notki o autorze (autorach) należy przesyłać do 19 stycznia 2017 r. na adres mailowy: konkurs@cdmuz.pl  W przypadku plików o dużej objętości wystarczy przesłać działający link do ogólnie dostępnych dysków sieciowych.  Propozycje można również przesłać pocztą na adres: MUZO Marcin Łęczycki, Wielka Skotnica 98D, 41-400 Mysłowice.

POMOCNE INFORMACJE:

Prosta forma – piosenka roku jest utworem śpiewanym przez osoby w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli), o różnych możliwościach i wrażliwości muzycznej. Warto tak dostosować formę kompozycji, żeby nie była zbyt trudna do nauczenia – choć nie musi być utworem o banalnej melodii. Pamiętajmy, że będzie to piosenka śpiewana przez dużą grupę ludzi jednocześnie.

Dobry tekst – warto przemyśleć warstwę tekstową propozycji. W ubiegłych latach kilka dobrych muzycznie kompozycji odpadło przez niezbyt dobrze napisany tekst piosenki. Proponujemy krytycznie ocenić napisane słowa piosenki. Pamiętajmy o zwięzłości utworu – siła dobrego tekstu nie leży w ilości napisanych zwrotek. Warto tekst piosenki skonsultować z osobą, która potrafi go ocenić i ewentualnie pomóc poprawić.

Czas – czas wykonania całego utworu nie powinien przekraczać 3–4 minut.

Tonacja – pamiętajmy o dobrej tonacji – najlepiej uśrednionej dla większości osób. Zbyt wysoka lub za niska tonacja nie sprzyja nauce i ładnemu śpiewaniu.

Nuty – starajmy się napisać nuty zgodnie z zasadami zapisu. Dla osób, które nie mają wykształcenia muzycznego, dobrym rozwiązaniem będzie np. pokazanie zapisu nutowego profesjonalnemu muzykowi, który skoryguje ewentualne błędy.

Nagranie – warto pomyśleć o przyzwoitej jakości nagrania, choć nie jest konieczne nagranie zrealizowane w studiu. Współczesne urządzenia rejestrujące są w stanie w miarę dobrze zarejestrować dźwięk. Koniecznie należy zadbać o dobry śpiew, dobrą intonację, dykcję. Dobre nagranie odzwierciedla charakter napisanej piosenki, dynamikę, tempo. Choć nagranie nie jest najważniejszym elementem konkursu, warto się postarać.

Źródło: oaza.pl


Dla zainteresowanych poniżej załączamy teksty, które można wykorzystać przy układaniu tekstu piosenki:

piosenka-roku-2017-18-teksty-do-wykorzystania

Post Author: Michał Grzyb