Celebracje Słowa Bożego w kościele św. Marka w Krakowie

1501298_10152961164003185_9194986835445384570_o

Dobre przeżycie pierwszego roku formacji deuterokatechumenalnej to podstawa dla każdego oazowicza. Właściwe przeżycie tych podstawowych prawd naszej wiary ma fundamentalne znaczenie dla dalszego życia duchowego uczestników.

To czas wyjątkowy zarówno dla uczestników, jak i dla ich animatorów. Wymaga od wszystkich ogromnego zaangażowania w przeżywane treści, wierności podejmowanym wyzwaniom i wytrwałości w osobistej pracy nad sobą. Dzięki współpracy z łaską Bożą, przynosi błogosławione owoce nawrócenia, wzrostu, budowania więzi zarówno w grupie formacyjnej jak i w całym roczniku formacyjnym na poziomie diecezjalnym.

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki tak mówił o tym etapie formacji: „Każdy taki Krok to jest pewien program, który obejmuje dwie rozmowy ewangeliczne na jeden temat, potem każdy uczestnik otrzymuje notatnik, gdzie ma na każdy dzień krótki program modlitwy, studium Pisma Świętego, sugestie pewnych konkretnych zadań, żeby to nie było tylko teoretyczne [przygotowanie], ale wdrażanie do pewnych postaw. […] Mamy na uwadze te postawy: życia modlitwy, życia słowem Bożym, metanoia, liturgia, świadectwo, diakonia. […] I zamyka się taki jeden krok celebracją słowa Bożego, gdzie [odbywa się] jak gdyby synteza, modlitwa – i tu pewne elementy z obrządku inicjacji chrześcijańskiej dorosłych są wprowadzane: tzw. egzorcyzmy mniejsze, błogosławieństwa specjalne – tak że te wszystkie bogactwa liturgii katechumenatu są tu włączone. […] Te Kroki to po prostu kluczowe tematy chrześcijaństwa – ale zawsze z tą tendencją, żeby to było kształtowanie nie tylko wiedzy, ale postaw i relacji”.

W tym roku wspólne spotkania rozpoczniemy Eucharystią w dniu 25.11.2016 (piątek) o godz. 19:30 w kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie. Zapraszamy na nią wszystkich, którzy na tegorocznych rekolekcjach wakacyjnych I stopnia ONŻ weszli na drogę deuterokatechumenalną, wraz z ich animatorami. Osoby, które nie podjęły dotychczas decyzji o włączeniu do deuterokatechumenatu, a które po przyjeździe z rekolekcji I stopnia i po przeżyciu postoazy zdecydowały się jednak na ten krok, otrzymają taką możliwość właśnie w czasie tej Eucharystii. Prosimy, by odpowiedzialni animatorzy wcześniej rozeznali czy są takie osoby i zgłosili ich imiona i nazwiska do Duszpasterstwa na tydzień przed terminem Eucharystii rozpoczynającej formację I roku.

Wszystkie celebracje Kroków ku Dojrzałości Chrześcijańskiej prze- żywać będziemy wspólnie tak jak w poprzednich latach w kościele św. Marka w Krakowie.

Prosimy diecezjalne diakonie specjalistyczne o włączenie się w konkretne celebracje. Ufamy, że w tym roku dzieło celebracji powstawać będzie dzięki wysiłkowi wielu rąk i serc! 25.11.2016 – Msza św. rozpoczynająca wspólną drogę – piątek 19:30 – do posługi zaproszeni są animatorzy grup formacyjnych

  • 9.12.2016 – I KROK – Jezus Chrystus – piątek 19:30 – Diakonia Komunikowania Społecznego – Parafia św. Wojciecha – Kraków-Bronowice
  • 13.01.2017 – II KROK – Niepokalana – piątek 19:30 – Diakonia Życia – Parafia św. Bartłomieja Apostoła – Kraków-Mogiła
  • 27.01.2017 – III KROK – Duch Święty – piątek 19:30 – Diakonia Formacji Diakonii – Parafia św. Klemensa – Wieliczka
  • 17.02.2017 – IV KROK – Kościół – piątek 19:30 – Domowy Kościół – Parafia Narodzenia NMP – Myślenice
  • 10.03.2017 – V KROK – Słowo Boże – piątek 19:30 – Diakonia Deuterokatechumenatu – Parafia Matki Bożej Zwycięskiej – Kraków-Borek Fałęcki – Parafia Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza – Skawina
  • 24.03.2017 – VI KROK – Modlitwa – piątek 19:30 – Diakonia Modlitwy – Parafia św. Brata Alberta – Kraków-os. Dywizjonu 303

UWAGA!!! Zmiana godziny celebracji z 19:30 na 19:45

  • 21.04.2017 – VII KROK – Liturgia – piątek 19:45 – Diakonia Liturgiczna i Diakonia Muzyczna – Parafia Narodzenia NMP – Kraków-Bieżanów – Parafia św. Bartłomieja Apostoła – Mogilany 52
  • 12.05.2017 – VIII KROK – Świadectwo – piątek 19:45 – Diakonia Ewangelizacji – Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego – Kraków-Mistrzejowice
  • 26.05.2017 – IX KROK – Nowa Kultura – piątek 19:45 – Diakonia Wyzwolenia – Parafia Miłosierdzia Bożego – Jeziorzany
  • 9.06.2017 – X KROK – Agape – piątek 19:45 – Diakonia Miłosierdzia – Parafia św. Józefa – Kraków-os. Kalinowe

Jeśli jakaś wspólnota parafialna, która nie została tu wymieniona, chciałaby włączyć się w przygotowanie celebracji, to prosimy o kontakt z Diakonią Deuterokatechumenatu – z radością włączymy was w tę posługę!

Post Author: Michał Grzyb