Listopadowe święta

_igp5737

Początek listopada to w Kościele katolickim czas szczególnej pamięci o zmarłych. 1 listopada obchodzić będziemy uroczystość Wszystkich Świętych, a dzień później wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, którzy odeszli z tego świata i przebywają w czyśćcu. W tych dniach nawiedzamy cmentarze i miejsca pochówków naszych bliskich zmarłych. Zanosimy kwiaty, zapalamy znicze ale przede wszystkim pamiętamy o nich w modlitwie,

Pierwsze dni listopada to okazja do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową tradycję. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.

Oto okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:
1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:
1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego
3. Spełnienie trzech warunków: spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej; przyjęcie Komunii Świętej; odmówienie Ojcze nasz…. Wierzę… i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

Na podstawie www.diecezja.pl
K. Nowak

Post Author: Michał Grzyb