45 lat Ruchu Światło Życie w Archidiecezji Krakowskiej!

olszowka-2

17 września 2016 r. w kościele parafialnym w Olszówce zgromadzili się licznie uczestnicy pierwszych turnusów wakacyjnych rekolekcji oazowych, które rozpoczęły się tutaj w lipcu 1971 r. i  miały miejsce w następnych latach.

Mszę Świętą koncelebrowali: diecezjalny moderator oazowy ks. Michał Leśniak, pierwsi moderatorzy oazowi – księża: Jan Głód i Władysław Gil oraz jeden z uczestników pierwszej Oazy, ks. Wacław Kozicki. Zgromadzeni dziękowali za Św. Jana Pawła II i Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, którzy podjęli trud, aby w Archidiecezji Krakowskiej poprowadzić młodzież w formacji Ruchu Światło Życie.

Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy udali się pod tablicą pamiątkową poświęconą św. Janowi Pawłowi II, który w latach siedemdziesiątych ub. wieku, w towarzystwie ks. Stanisława Dziwisza, kilkakrotnie odwiedzał tutaj młodzież oazową, aby razem z nią przy ognisku w „Raju” śpiewać piosenki oazowe, m. in. „Barkę”, którą uczestnicy jubileuszowego spotkania również odśpiewali podczas składania wiązanki kwiatów.

 Następnie „oazowicze tamtych lat” udali się na pobliski cmentarz, by na grobach rodziców i brata ks. Gila podziękować Bogu za ich pracę włożoną w budowanie wspólnoty oazowej, kiedy to w trudnych warunkach lat siedemdziesiątych mieli odwagę gościć i żywić w swoich mieszkaniach liczne grupy młodzieży.

Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia przed nową świątynią wybudowaną obok miejsca, gdzie kiedyś stał zapamiętany przez wszystkich stary drewniany kościół, uczestnicy spotkania udali się do rodzinnego domu państwa Gilów, w którym z sentymentem śpiewając oazowe piosenki, jeszcze raz dziękowali Bogu za Oazę.

Organizatorami spotkania byli: Wiesia, Ania, Zosia, Antek i Jacek

olszowka-1
 

Post Author: Michał Grzyb