REKOLEKCJE DLA KANDYDATÓW NA ANIMATORÓW

IMGP0336-001

Kandydaci na animatorów ODB przeżywają Oazę Modlitwy  w Zawadce przed przyjęciem błogosławieństwa. Rozpoczyna się ona we wtorek 23 sierpnia o godz. 1900, a kończy się w piątek 26 sierpnia ok. godz. 1400. Następnie przejazd autokarem do Kalwarii Zebrzydowskiej na przyjęcie błogosławieństwa.

Kandydaci na animatorów liturgicznych, muzycznych i ruchu przeżywają rekolekcje ORA-K w Bystrej bezpośrednio przygotowujące do błogosławieństwa. Rozpoczynają się one we wtorek 23.08.2016 r. o godz. 1400, a kończą w piątek 26.08.2016 r. o godz. 1400. Następnie przejazd autokarem do Kalwarii Zebrzydowskiej na przyjęcie błogosławieństwa.

Kandydaci na ceremoniarzy parafialnych przeżywają Oazę Modlitwy w Mucharzu przed przyjęciem błogosławieństwa. Rozpoczyna się ona we wtorek 23 sierpnia o godz. 1900, a kończy się  w piątek 26 sierpnia ok. godz. 1400. Następnie przejazd autokarem do Kalwarii Zebrzydowskiej na przyjęcie błogosławieństwa.

Kandydata do posługi animatora przedstawia poręczyciel (animator formacji podstawowej kandydata na animatora), który bierze odpowiedzialność za należyte przygotowanie, dalszą formację oraz posługę. Poręczyciel przedstawia najpierw moderatorowi diecezjalnemu kandydata na animatora, a w przeddzień błogosławieństwa, tj. 26.08.2016 r., w czasie wieczornej Eucharystii w Kalwarii księdzu biskupowi. W czasie tej Mszy św. kandydaci składają na ręce księdza biskupa pisemną prośbę o błogosławieństwo.

Post Author: Michał Grzyb