II MISTRZOSTWA KRAKOWSKIEJ SŁUŻBY LITURGICZNEJ W SZACHACH SZYBKICH

Bez tytułu

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie Pychowicach zaprasza na turniej szachowy, który odbędzie się 23.04.2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie przy ul. Tynieckiej 39.

Zaproszeni są członkowie służby liturgicznej z terenu archidiecezji krakowskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do  17.04.2015 r. lub do dnia, w którym sumaryczna liczba zgłoszeń przekroczy 100 osób. Pełna informacja w dołączonym regulaminie zawodów  oraz na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_2017/

Kontakt z biurem organizatora Mistrzostw:

Jacek Przybylski

tel. 12 263 71 22      j.przybylski@tlen.pl


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

II MISTRZOSTWA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

SŁUŻBY LITURGICZNEJ W SZACHACH SZYBKICH

POD HONOROWYM PATRONATEM METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KSIĘDZA KARDYNAŁA STANISŁAWA DZIWISZA

 1. Cele:

– wyłonienie medalistów Mistrzostw wśród służby liturgicznej,
– popularyzacja szachów wśród służby liturgicznej,
– integracja środowisk katolickich,
– rozwój pozytywnych zainteresowań wśród dzieci i młodzieży.

 1. Patroni:

– Inspektor Prowincji św. Jacka w Krakowie,
– Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej .

 1. Patroni medialni:
 2. Organizator:

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie Pychowicach

 1. Termin i miejsce rozegrania Mistrzostw:

23.04.2016 r.
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
Kraków, ul. Tyniecka 39

 1. Uczestnicy:

Członkowie służby liturgicznej z terenu archidiecezji krakowskiej

 1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia będą przyjmowane do  17.04.2015 r. lub do dnia, w którym sumaryczna liczba zgłoszeń przekroczy 100 osób.
Zgłoszenia można dokonać pocztą elektroniczną (j.przybylski@tlen.pl) bądź telefonicznie (12 263 71 22).
W zgłoszeniu należy podać dane każdego zawodnika: imię i nazwisko, ranking, datę urodzenia, parafię.
W dniu zawodów należy dostarczyć listę startową z danej parafii potwierdzoną przez księdza proboszcza.

 1. System rozgrywek:

Zostaną rozegrane odrębne turnieje w trzech kategoriach wiekowych:
– Turniej A – szkoły ponadgimnazjalne,
– Turniej B – gimnazja,
– Turniej C – szkoły podstawowe.
Zawodnicy zagrają 7 rund systemem szwajcarskim z tempem 15 minut na partię dla zawodnika.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów oraz punktacja pomocnicza: średni Bucholtz, pełny Bucholtz, liczba zwycięstw, progres.
Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia turniejów z zachowaniem odrębnej klasyfikacji.
Zgłoszenia w dniu Mistrzostw będą możliwe przed odprawą techniczną, jednak wyłącznie w przypadku posiadania odpowiedniej liczby sprzętu szachowego.

 1. Sędziowanie:

Zawody prowadził będzie sędzia międzynarodowy Jarosław Pietraszewski
Obowiązują przepisy zawarte w aktualnym kodeksie PZSzach.(pierwszy błąd przegrywa)

 1. Wpisowe:

Opłata startowa wynosi 25 złotych od zawodnika.
Jeśli z jednej parafii zgłosi się ośmiu lub więcej zawodników, opłata za każdego zawodnika zostanie zmniejszona do 20 złotych.
Opłaty będą przyjmowane w dniu zawodów.

 1. Ubezpieczenie i sprawy wychowawcze:

W czasie Mistrzostw wszyscy zawodnicy muszą przebywać pod opieką osób pełnoletnich.
Opiekę wychowawczą będą sprawować opiekunowie z parafii.
Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące.
Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca.

 1. Nagrody:

MISTRZOSTWA SŁUŻBY LITURGICZNEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ (INDYWIDUALNIE)
W każdej grupie wiekowej:
– za I miejsce: Tytuł Mistrza, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa,
– za II miejsce: Tytuł Wicemistrza, dyplom + nagroda rzeczowa,
– za III miejsce: Tytuł II Wicemistrza, dyplom + nagroda rzeczowa.
W turnieju C DODATKOWA klasyfikacja dla zawodników z klas III i młodszych. Za miejsca
I–III dyplom + nagroda rzeczowa.
W każdej grupie wiekowej statuetkę-wyróżnienie otrzymają za zajęcie najwyższego miejsca zawodnicy z kategorią szachową od V do III oraz zawodnicy bez kategorii.
 
MISTRZOSTWA SŁUŻBY LITURGICZNEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ (DRUŻYNOWO)
Klasyfikacja parafii w każdej grupie wiekowej:
– za I miejsce: Tytuł Drużynowego Mistrza, puchar + dyplom dla parafii, dla zawodników złote medale,
– za II miejsce: Tytuł Drużynowego Wicemistrza, puchar + dyplom dla parafii, dla zawodników srebrne medale,
– za III miejsce: Tytuł Drużynowego II Wicemistrza, puchar + dyplom dla parafii, dla zawodników brązowe medale.
Każda parafia otrzyma pamiątkowy dyplom.
Nagrody są ŁĄCZONE!!!

 1. Klasyfikacja drużynowa:

Aby drużyna mogła zostać sklasyfikowana w danej grupie wiekowej, musi składać się z minimum dwóch zawodników.
Każda parafia wystawia dowolną liczbę zawodników w każdym turnieju. Wyniki czterech najlepszych zawodników w każdej grupie wiekowej będą się liczyć do klasyfikacji drużynowej.
O miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów zdobytych przez zawodników, a jeśli ta jest równa, miejsce najlepszego zawodnika drużyny w turnieju.

 1. Program:

9.00–9.50 – weryfikacja listy startowej
9.50–10.00 – oficjalne otwarcie Mistrzostw
10.00 – I runda
13.30 – przewidywane zakończenie rozgrywek
13.30–14.30 – ciepły posiłek
14.30 – dekoracja, zakończenie

 1. Wyżywienie:

Organizator zapewnia napoje i jeden ciepły posiłek.

 1. Uwagi:

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego.
Kontakt z biurem organizatora Mistrzostw:
Jacek Przybylski
tel. 12 263 71 22      j.przybylski@tlen.pl
 
 

Post Author: Michał Grzyb