Życzenia Moderatora Diecezjalnego

Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd! Ty bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba.

Dla ciebie Ja, twój Bóg, stałem się twoim synem. Dla ciebie Ja, Pan, przybrałem postać sługi. Dla ciebie Ja, który jestem ponad niebiosami, przyszedłem na ziemię i zstąpiłem w jej głębiny. Dla ciebie, człowieka, stałem się jako człowiek bezsilny, lecz wolny pośród umarłych. Dla ciebie, który porzuciłeś ogród rajski, Ja w ogrodzie oliwnym zostałem wydany Żydom i ukrzyżowany w ogrodzie.

/Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę/

Kochany Przyjacielu!

Przed Nami Najważniejsze Dni w całym Roku. Dni Triduum Paschalnego, czas Zmartwychwstania Pańskiego. Przyjmij Moje Serdeczne Życzenia na ten Święty Czas. Niech dotknie Cię Słowo z Liturgii Wielkiej Soboty – Powstań! Ze słabości, upadków, trudów, przeciwności, błędów! Tego co Cię oddala od Boga, lub wydaje Ci się, że Cię oddala! ON wszystko czyni dla Ciebie! Chce dać Ci wszystko! Naprawdę wszystko! Okazać Miłość, która przenosi poza wszelkie granice. ON – jak pisał Biskup Rzymu, Papież Franciszek – nigdy nie nudzi się przebaczaniem, okazywaniem miłosierdzia.

Niech ten Święty czas pomoże Ci także odkrywać codzienność jako przestrzeń spotkania z NIM i z drugim Człowiekiem. Spotkania, które ma być przepełnione troską o Bliźniego, a ukonkretnioną przez praktykowanie uczynków miłosiernych co do duszy i co do ciała. Pomocą w tym niech będzie także doświadczenie mocy Chrztu Świętego, zwłaszcza w kontekście 1050. Rocznicy Chrztu Naszej Ojczyzny.

Niech Dobry PAN Cię obficie Błogosławi!

Moderator diecezjalny

   Ruchu Światło-Życie

ks. Michał Leśniak

Post Author: Michał Grzyb