Młodzi dla Młodych

mdm

Rankiem nie ma zbyt wielu ludzi. Kilku rowerzystów, paru biegaczy, zbieracze puszek, kilku wędkarzy, jakaś bezdomna zakochana parka. Wawel w promieniach wschodzącego słońca. Niestety ten obraz naznaczony jest jeszcze innymi szczegółami, które niezbyt pasują do piękna poranka. Pierwszym szpetnym szczegółem są porzucone w różnych miejscach butelki i puszki po alkoholu. Najczęściej są to opakowania po piwie.Najwidoczniej ci, którzy je spożywali już nie wiedzieli gdzie należy wyrzucać śmieci. Jeszcze tragiczniejszym szczegółem są młodzi ludzie, zarówno chłopcy jak dziewczęta upojeni alkoholem, często głośni, czasem zaczepiający przechodniów. Najgorzej jest rano w sobotę i niedzielę, zwłaszcza podczas gorących dni i nocy.

Pytanie co można zrobić???

Wsłuchując się w słowa Jana Pawła II „Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali”, oraz w postawę i nauczenie ojca świętego Franciszka wyrażone podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro zapraszamy do włączenia się w duchowy dar dla papieża przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.
Dar abstynencji dla Ojca świętego winien wypływać z głębokiej wiary w Jezusa, który umarł za każdego z nas bez wyjątku, również za tych, którzy niszczą swoją godność przez używanie alkoholu czy narkotyków. Dar abstynencji powinien również być wyrazem troski o młodych ludzi, którzy niejednokrotnie źle korzystają z daru wolności sięgając po różnorakie używki.
A może w Twoim otoczeniu – w rodzinie, szkole, klasie, grupie rówieśniczej – jest ktoś, kto już nie daje sobie rady z powodu zniewoleń. Twoja abstynencja niech będzie modlitwą i wstawiennictwem za niego.

Włączenie się do inicjatywy „Młodzi dla młodych” dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej www.mdm2016.org

ks. Mirosław Żak

Post Author: Justyna Zygmunt