Konkurs na logo z hasłem roku

Wykorzystaj swoją kreatywność i weź udział w konkursie na znak z hasłem roku formacyjnego 2016/2017!
Wydawnictwo Światło-Życie, pod patronatem moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie ks. Marka Sędka, ogłasza konkurs na logo z hasłem roku 2016/2017 „Miłosierni jak Ojciec”.
Wymagania, jakie powinna spełniać praca konkursowa
1. Projekt powinien być przystosowany do wszechstronnego wykorzystania w różnych formatach i rozmiarach, zarówno w Wydawnictwie (na materiałach promocyjnych i reklamowych, również elektronicznych, w grafice internetowej), jak i na przedmiotach użytkowych. Powinien posiadać cechy znaku nowoczesnego, czytelnego i zapadającego w pamięć oraz w sposób symboliczny odzwierciedlać treść pracy formacyjnej Ruchu Światło-Życie.
2. Projekt musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do przeniesienia na organizatora wszelkich praw majątkowych do opracowanego przez siebie logo.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę.
Wersja amatorska
Pracę konkursową przyjmujemy w formie papierowej i/lub elektronicznej. Każda praca musi zawierać opis logo (idea, przesłanie, symbolika).
Wersja profesjonalna
Mile widziane jest przedstawienie pracy konkursowej w wersji profesjonalnej:
a) logo w wersji kolorowej,
b) logo w wersji monochromatycznej,
c) warianty wykorzystania projektu logo, np. poziomo, pionowo, w wersji podstawowej, w wersji uproszczonej.
Profesjonalnie wykonana praca konkursowa powinna być zaprezentowana w formie wydruku (z opisem logo); materiały wymienione w punktach a), b), c) – w formacie A4 na utwardzonej planszy oraz w wersji elektronicznej o rozdzielczości min. 300 dpi (pliki w formatach PDF lub JPG lub TIF oraz pliki otwarte w formatach PSD lub AI lub CDR lub EPS, zapisane na nośniku CD/DVD lub na pendrivie).
4. Projekt logo należy przesłać do Wydawnictwa Światło-Życie na adres: ul. Królowej Jadwigi 148, 30-212 Kraków, i/lub wydawnictwo@wydawnictwo-oaza.pl z wpisaną w temacie e-maila treścią: „Konkurs na logo”.
5. Termin nadsyłania prac: 30 grudnia 2015.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 8 stycznia 2015 roku po ostatecznym zatwierdzeniu przez moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie ks. Marka Sędka.
7. Skład komisji konkursowej: Jolanta Szpilarewicz (INMK), Katarzyna i Paweł Maciejewscy (Domowy Kościół), Aleksandra Suszyńska (Wydawnictwo).
Nagroda
Każdy uczestnik konkursu otrzyma drobny upominek.
Zwycięzca zostanie obdarowany bonem w wysokości 150 PLN do zrealizowania w Wydawnictwie Światło-Życie.
Zapraszamy do uczestnictwa!

Post Author: Michał Stobierski